Read in english

Velve AE SIA

Būvfirma SIA "Velve - AE" dibināta 1992. gada 18. decembrī . Sākotnēji uzņēmums būvēja privātmājas un remontēja nelielas biroja telpas. Laikam ritot, tika uzkrāta pieredze būvniecības organizēšanā un vadīšanā, paplašināta darbības sfēra un mērogi. No1996.gada tika iegūta ievērojama pieredze restaurācijas darbu veikšanā. Galvenie objekti Sv. Jāņa baznīcas Rīgā restaurācija, Ādažu Baltezera baznīcas restaurācija, Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas restaurācija Stāmerienā u.c. 1998. gadā uzņēmums izveido savu projektēšanas biroju. No 1999. gada SIA "Velve-AE" piedalās un uzvar vairākos nozīmīgos valsts un pašvaldību konkursos. Rīgas rajona tiesas ēkas renovācija, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas ēkas rekonstrukcija, Cēsu rajona Mārsnēnu pamatskolas renovācija, u.c. Lai palielinātu savu pakalpojumu klāstu 2003. gadā firma kļūst par oficiālu sadarbības partneri starptautiskai kompānijai ASTRON metāla konstrukciju ēku būvniecībā Latvijā. Izmantojot ASTRON tehnoloģiju Velve-AE Latvijā uzbūvējusi jau vairāk kā 10 ēkas. Šī tehnoloģija ļauj izbūvēt ēkas ar tīro laidumu līdz 100m. ASTRON sistēmas ēkas izmantojamas dažādās nozarēs - noliktavas, vairumtirdzniecības bāzes, ražošanas ēkas, veikali, komerc - objekti, transporta uzņēmumu garāžas, biroju ēkas, sporta zāles, u.c. 2005. gadā Velve-AE kļūst par Latvijas Būvnieku Asociācijas biedru Nr. 317. Aktivizējot savu darbību nekustamo īpašumu jomā, uzņēmums 2005. gadā kopā ar 11 nekustamā īpašuma attīstīšana uzņēmumiem dibina Latvijas nekustamo īpašumu attīstītāju asociāciju.

Uzņēmuma pakalpojumi: • Projektēšana • Ģenerāluzņēmēja pakalpojumi • Pilna cikla būvniecība • Restaurācija • Metāla konstrukciju ēku projektēšana, piegāde un montāža • Nekustamie īpašumi

Read in official language

Velve AE SIA

At the outset, the business of the company was based on private house building and different kinds of repair work. With time the company gained experience how to organize and manage construction work, and extended the business scope. Since 1996 Velve-AE has gained a noteworthy experience in restoration field, for instance, the restoration of St. John church in Vecrīga and Baltezers church in Ādaži, as well as the restoration of Alexander Newsky Orthodox church in Stāmeriena and other objects. In 1998 Velve-AE created the design bureau. Since 1999 Velve-AE has participated and won in different state and municipal competitions - renovation of Riga District Court building, reconstruction of the court building of the City of Riga Latgale Urban District court, renovation of Mārsnēni elementary school in the district of Cēsis, etc. In order to widen the variety of services, in 2003 the company becomes the authorized cooperation partner of the international company LINDAB for building of steel construction buildings in Latvia. Applying the technology of LINDAB Velve-AE has built more than 10 buildings in Latvia. This technology allows construct the building span up to 100 meters. LINDAB system buildings can be used in different sectors: warehouses, wholesale centers, industrial units, shops, commercial spaces, garages of transport companies, office buildings, gyms, etc. In 2003 the company quality management system has been worked out and implemented, thus acquiring the quality management certificate ISO 9001:2000. In the contest The best building of the year Alexander Newsky Orthodox church in Stāmeriena was nominated in the category Restoration and gained the 2nd place. In 2005 Velve-AE joined Latvian Builders Association (registration number 317). Promoting its activities in the sector of real estate the company together with 11 real estate development companies established the Latvian Real Estate Developers Association. During 15 years of existence Velve-AE has become a medium sized construction and design company and in 2007 its turnover was 3.22 million LVL.

Our services: •design services •general contractor services •full-scale building •renovation and restoration •design and construction of steel frame buildings •real estate

Velve AE SIA

Tallinas 94

LV-1009 Riga

Latvia

Phone: (+371) 67 31 37 31

Fax: (+371) 67 27 63 89

http://www.velve-ae.lv/en

Google Map of Albany, NY