Read in english

ISE s.r.o.

Od roku 1996 pôsobíme v oblasti realizácie pozemných stavieb. Vykonávame výstavbu a rekonštrukcie administratívnych, výrobných a obchodných objektov, alebo ich častí a realizáciu objektov určených na bývanie. Stavby realizujeme najnovšími pracovnými postupmi, kvalitnými materiálmi s cieľom odovzdať najvyššiu hodnotu diela pre nášho zákazníka. V roku 2006 sme vytvorili spoločný podnik s rakúskou stavebnou firmou Dipl. Ing. Wilhelm Sedlak GmbH, pôsobiacou od roku 1945 vo Viedni. V roku 2015 sme získali ocenenie ASB Stavebná firma roka v online hlasovaní na www.asb.sk. Čo najväčším počtom spokojných zákazníkov chceme zabezpečiť prosperitu, odborný rast a udržanie dobrého mena našej firmy.

Výhody • zkušenosti a reference • moderní pracovní postupy

Read in official language

ISE s.r.o.

Since 1996 we do business in the area of civil engineering works. We provide construction and reconstruction of administrative, production and commercial buildings, or parts thereof and construction of buildings intended for housing. We are building the buildings the latest working practices, quality materials to deliver the highest value work for our customers. In 2006, we formed a joint venture with Austrian construction company Dipl. Ing. Wilhelm Sedlak GmbH, operating since 1945 in Vienna. In 2015 we received the award ASB Construction Company of the Year in an online vote to www.asb.sk. Thanks to our satisfied customers we want to ensure prosperity, professional development and maintaining the good reputation of our company.

Advantages: • experience and background • latest workflows

ISE s.r.o.

Elektrárenská 12428

SK-83104 Bratislava

Slovakia

Phone: +421 903403052

Fax: +421 244454068

http://www.ise.sk

Google Map of Albany, NY