Read in english

Investbud Konsorcjum Polska Sp. z o.o. sp.k.

Z przyjemnością pragniemy zaprezentować naszą firmę jako wiarygodnego partnera w realizacji zadań inwestycyjno-budowlanych. Naszą firmę stanowi Zespół dynamicznych, wykwalifikowanych oraz ambitnych ludzi. Pracownicy firmy nieustannie biorą udział w kursach i szkoleniach branżowych dzięki, którym możemy z powodzeniem wykorzystywać najnowsze technologie i rozwiązania obecne w budownictwie. Dzięki wszechstronności działania mamy możliwość dostarczać naszym klientom kompleksową obsługę inwestycji przy zachowaniu najwyższych standardów pracy. Naszym nadrzędnym celem jest dostarczanie usług najwyższej jakości dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta. Dzięki naszej elastyczności i doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić pełen zakres usług na każdym etapie inwestycji. Jako fachowcy w branży dysponujemy zarówno profesjonalnym zapleczem projektowo-technicznym, wykonawczym i maszynowym jak również serwisowym. Dzięki tym narzędziom możemy z powodzeniem łączyć innowacyjność z solidnością oraz rzetelnością realizowanych zadań. Wspólnie z naszymi Klientami tworzymy markę firmy godnej zaufania. Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji obiektów przemysłowych, które zostały potwierdzone referencjami zadowolonych Interesantów.

Investbud zapewnia kompleksową obsługę inwestycji poprzez rozbudowane zaplecze techniczne, wykonawcze oraz sieć partnerską. Usługi te obejmują: • Projekt wstępny • Wycenę inwestycji • Wykonanie projektu • Zdobycie wszelkich niezbędnych pozwoleń • Rozpoczęcie prac geodezyjnych • Przygotowanie terenu i fundamentów • Pełne usługi budowlane „pod klucz”

Read in official language

Investbud Konsorcjum Polska Sp. z o.o. sp.k.

We are pleased to introduce our company as a reliable partner in the realization of investment and construction. Our company is a team of dynamic, skilled and ambitious people. Employees of the company constantly participate in courses and training . Thanks to this we can successfully use the latest technologies and solutions present in the construction industry. Our goal is to provide full service on the highest quality level which meets individual needs of customers. We have extensive experience in the implementation of industrial buildings, which have been confirmed by references of satisfied visitors.

Our offer: • Preliminary design • Valuation of investments • Implementation of the project • Obtaining all necessary permits • Site preparation and foundation • Complete construction "turnkey" service

Investbud Konsorcjum Polska Sp. z o.o. sp.k.

Zwierzyniec 2

62-310 Pyzdry

Poland

Phone: +48 604 925 664

Fax: +48 63 2768628

http://www.investbud.eu

Google Map of Albany, NY