I.N.V.E.S.T. a.s.

Stavebnú spoločnosť I.N.V.E.S.T. a.s. založili Ing. Jozef Hutko a Ing. Vladimír Mušák. Zakladatelia a konatelia tejto spoločnosti spolu pracovali v stavebnej spoločnosti už od roku 1993 a svoje dlhoročné skúsenosti využili na založenie vlastnej stavebnej spoločnosti v roku 2001. Počas doterajšej existencie firma zrealizovala niekoľko väčších stavieb, ale aj mnoho menších stavieb a stavebných zákaziek. Stavebná činnosť je zameraná prevažne na pozemné stavby, inžinierske stavby a je rozšírená aj o vodohospodárske stavby. Spoločnosť zamestnáva nepretržite 50 kvalifikovaných robotníkov a disponuje strojmi na zemné práce, ako aj technikou potrebnou ku kvalitnému uskutočňovaniu stavebných prác. Firma získala počas svojej existencie mnohé certifikáty kvality a odbornosti.

I.N.V.E.S.T. a.s.

Oravská Jasenica 345

029 64 Oravská Jasenica

Slovensko

Phone: +421 907 812 845

Google Map of Albany, NY