Read in english

Zaklad Uslug Inwestycyjnych Consult-Bud-Projekt Ireneusz Gburczyk

Głównym celem firmy jest kompleksowa obsługa klienta na najwyższym poziomie, począwszy od sporządzenia dokumentacji projektowej, aż do wybudowania gotowego obiektu.

Nasza firma posiada potencjał umożliwiający realizację przedsięwzięć w krótkim czasie. Powierzane naszej firmie zadania wykonujemy rzetelnie, terminowo, sprawnie organizacyjnie, w oparciu o duże doświadczenie i wiedzę techniczno-budowlaną. Zatrudnienie blisko 50 wysoko wykwalifikowanych pracowników, oraz bogate zaplecze sprzętowe, pozwala nam wykonywać powierzone zadania własnymi siłami.

Firma Gburczyk & Samul oferuje kompleksową realizację

 • obiektów przemysłowych
 • obiektów użyteczności publicznej
 • budynków jedno i wielorodzinnych
 • budynków biurowych
 • hal i magazynów
 • placów kompostowych, składowisk i parkingów.
Read in official language

Zaklad Uslug Inwestycyjnych Consult-Bud-Projekt Ireneusz Gburczyk

The main goal of the company is complex customer service on the highest level, beginning from preparation of project documentation and finishing on construction of object.

Our company has potential that allows us realization of enterprises in a short time. Tasks given to us are performed reliable, on time, organizationally efficiently, basing on a significant experience and technical-constructional knowledge. We employ about 50 highly qualified employees which together with numerous equipment supply allows us to perform entrusted tasks on our own.

Gburczyk & Samul company offers a complex realization of:

 • Industrial objects
 • Public interest
 • One and multifamily residential buildings
 • Office buildings
 • Halls and storages
 • Compost plazas, storage yards and parkings.

Zaklad Uslug Inwestycyjnych Consult-Bud-Projekt Ireneusz Gburczyk

ul. Szybowników 4B/7

64-920 Pila

Poland

Phone: +48 67 2155428

Fax: +48 67 2155428

http://www.gburczyk.samul.pl

Google Map of Albany, NY