Read in english

CONELT S.R.L.

Societatea angajează lucrări de antrepriza generală la cheie pentru obiective de investiții și lucrări de modernizări și amenajări în domeniul construcțiilor, instalațiilor și tehnica mediului. Societatea presteaza activități de service pentru tehnica încălzirii prin compartimentul specializat și atestat.

Domeniul principal de activitate: • Lucrări noi și reparații în construcții civile și industriale • Instalații hidroenergetice • Sisteme de încălzire • Prezentare, ofertare și vânzări tehnica instalațiilor

Read in official language

CONELT S.R.L.

Our company undertakes general contracting jobs for investment objectives, developments and modernizations, installation and environmental technology. The company provides technical service activities through the specialized and certified heating compartiment.

Main activity: New works and repairs in the industrial and civil engineering; Hydropower plants; Heating systems; Presentations, quotes and sales in the installation technique

CONELT S.R.L.

78 Sos Alba Iulia

 Sibiu

Romania

Phone: +40 721 300266

Fax: +40 269 224162

http://www.conelt.ro

Google Map of Albany, NY