Read in english

BOBROWSKI Usługi Ogólnobudowlane Sp. z o.o. SP. k.

Historia firmy sięga 2008 roku, czyli początku działalności gospodarczej. W pierwszym okresie swojej działalności firma specjalizowała się głównie w przygotowywaniu projektów budowlanych oraz świadczeniem usług z zakresu nadzoru inwestorskiego. W niewielkim zakresie realizowane były roboty budowlane w zakresie prac drogowych i żelbetowych.

Wysoka jakość świadczonych usług budowlanych oparta na doświadczeniu z zakresu projektowania i nadzorów sprawiła, iż obecnie dział wykonawczy firmy jest jej głównym profilem. Obecnie firma dzięki zatrudnianiu kilkudziesięciu doświadczonych pracowników oraz posiadaniu wielu specjalistycznych maszyn i urządzeń realizuje budowy jako Generalny Wykonawca.

W 2015 roku firma przekształcił się w spółkę prawa handlowego.

  • Potrzebujesz projektu ?
  • Inspektora nadzoru?
  • A może planujesz budowę ?
  • Napisz do nas!
Read in official language

BOBROWSKI Usługi Ogólnobudowlane Sp. z o.o. SP. k.

The history of the company dates back to 2008, when it was established. At the begining of its activity, the company specialized mainly in the preparation of construction designs and the provision of services in the field of investment supervision. Construction works were carried out in a small range as road works and reinforced concrete works.

High quality of construction services based on experience in the field of design and works supervision made the execution of construction works to be the company’s main profile. Currently by employing dozens of experienced staff and thanks to its own specialized machinery the company carries out construction works as General Contractor.

In 2015 the company was transformed into a commercial company 

Our services include:

  • Building design
  • Supervision
  • Roads and parking lots

BOBROWSKI Usługi Ogólnobudowlane Sp. z o.o. SP. k.

ul. Wiosenna 28

70-807 Szczecin

Poland

Phone: +48 91 883 60 90

http://bobrowskisk.pl/

Google Map of Albany, NY