Trvale udržitelné ocelové haly

Udržitelný přístup

Udržitelný přístup ve všech aspektech naší výroby

Všechny 3 výrobní závody Astron usilují o výrobu vysoce kvalitních produktů za použití méně surovin. Během výrobního procesu vzniká méně odpadu či zcela žádný. V poslední době došlo k velkému pokroku. Výrazně jsme zredukovali množství odpadu vznikajícího během výroby, snížili jsme spotřebu vody, emise a spotřebu energie.

  • Používáme recyklovanou ocel.
  • Výrobní procesy jsou zaměřeny na kvalitu provedení s důrazem na dodržování bezpečnosti práce.
  • Primární konstrukci natíráme vodou ředitelnými barvami.
  • Optimalizujeme využití surovin. Samotnému započetí výrobního řetězce předchází příprava střižného programu za použití špičkového softwaru využívajícího pokročilých algorytmů. Díky tomu je možno docílit nejvyšší rychlosti procesu a nejefektivnějšího využití surovin. Výstup ze softwaru je přenášen přímo do výrobních strojů. Díky této technologii je odpad při výrobě prvků primární konstrukce minimální.
  • Neustále zdokonalujeme a optimalizujeme všechny procesy ve výrobě.
  • Astron se zaměřuje na průběžné vylepšování výrobního procesu ve svých 3 výrobních závodech. Astron investuje do účelného vybavení a do nejnovějších technologií, jako např. automatizované technologie, které umožňují větší produktivitu a optimalizované využití surovin. V průběhu posledních let jsme tímto způsobem ušetřili několik stovek tun oceli ročně.