Trvale udržitelné ocelové haly

Optimalizace dopravy

Optimalizace dopravy haly na staveniště

Pro dosažení trvalé udržitelnosti průmyslových budov v oblasti dopravy je třeba zredukovat na minimum nejen náklady, ale rovněž dopad na životní prostředí. Toho lze nejlépe docílit efektivní a ekologickou formou dopravy.

  • Hlavním cílem Astronu je ochrana životního prostředí. Proto usilujeme o snížení spotřeby energie během dopravy a o minimalizaci rizik a škod spojených s přepravou.
  • Při přepravě rovněž usilujeme o co nejefektivnější naložení materiálu pro jeden projekt: 1,000 m² primární konstrukce ocelové haly Astron lze přepravit v jednom kamionu.
  • Distribuce materiálu z našech třech výrobních závodů v Evropě (Lucembursko, Česká republika a Rusko) pomáhá redukovat dopad na životní prostředí.