Nadzemní parkoviště

Zabudované nadzemní parkoviště

Zabudované nadzemní parkoviště

Individuální řešení pro kancelářskou budovu

Integrovaná parkovací budova je součástí centrály francouzské společnosti Buchelay, stavby o rozloze 6000 m2. Klient je v národním měřítku jednou z nejdůležitějších firem zabývajících se architekturou, takže nové sídlo společnosti muselo splnit nejvyšší standardy kvality. Skládá se ze tří budov.

 

Největší stavba je na konvenčním čtvercovém půdorysu, druhá budova následně propojuje hlavní s třetí, nejvýraznějši stavbou. Jde o konstrukci s kruhovým půldorysem a integrovaným nadzemním parkovištěm, které se nachází v dolních podlažích. Nosníky opisují kruhový tvar budovy a výrazná je i barva, která se mění v závislosti na úhlu pohledu. 

Galerie fotografií

Další ukázky projektů parkovacích domů