Mezinárodní projekty

Faurecia ve Španělsku

Faurecia ve Španělsku

Skupina Faurecia, dříve Bertrand Faure, si nechala od Astronu postavit ocelové haly o celkové ploše 96,360 m², včetně nové výrobní haly o rozloze 11,100 m² ve španělském Vigo.

Faurecia je jednička v Evropě a třetí ve světě ve výrobě komponentů pro automobilový průmysl. Společnost se rozhodla expandovat své aktivity ve Španělsku realizací nové výrobní haly automobilových sedadel. Výrobní závod se nachází v sousedství společnosti PSA Peugeot Citroën ve Vigo, díky čemuž je výroba i montáž sedadel optimálně synchronizována. 

Náš španělský generální dodavatel Conde byl zvolen pro realizaci tohoto projektu, který měl být dle zadání dokončen ve lhůtě kratší než 10 měsíců: 1,200 m² skladových prostor, 840 m² administrativy s mezipatry a 9,060 m² výrobní plochy; toto vše s dodávkou na klíč, při dodržení předpisů pro požární odolnost při skladování syntetických pěn a se zachováním estetického designu skupiny Faurecia, jako je např. totožná fasáda pro všechny výrobní haly skupiny a další.

Realizace tohoto projektu byla velká výzva: pilotové základy respektující geografická omezení v místě stavby, administrativní kroky pro zajištění dodávky vody a elektřiny a vybudování dopravní infrastruktury. Astron spolupracoval s firmou Conde a převzal koordinaci prací na staveništi, stejně tak jako kompletní vybavení haly příslušenstvím (sekční vrata, přístřešky, kouřové klapky atd.) Astron splnil všechny požadavky skupiny Faurecia na kvalitu, odpovědnost, nulové zpoždění a pevně stanovené náklady. 

Galerie fotografií