Trvale udržitelné ocelové haly

Důmyslný návrh ocelových hal Astron

Energeticky úsporné ocelové haly díky důmyslnému projektu budovy

V rámci našeho globálního přístupu ke zhodnocení trvalé udržitelnosti budov zohledňujeme nejen životní cyklus ocelové haly, ale také výrobu, transport na staveniště, montáž a demontáž po skončení životnosti ocelové haly a následnou recyklaci. Astron vyvinul inovativní koncept k dosažení nulové spotřeby energie hal. Pro zajištění optimálního energetického výkonu haly používají inženýři Astronu nástroje, které ukazují jak ušetřit energii a peníze, navrhují různá architektonická řešení pro nejlepší využití denního světla a způsob, jak tyto ekonomické faktory nejlépe propojit.

 

  • Inženýři v Astronu optimalizují projekty ocelových hal tak, aby jejich návrh efektivně využil použitý materiál, aby měla konstrukce co nejnižší hmotnost a zároveň aby návrh zodpovídal všem místním normám a předpisům.
  • Základy budovy mohou mít nižší hmotnost, není proto nutné použití velkého množství betonu a oceli. Ocelové haly Astron lze snadno upravit či rozšířit, díky tomu je výstavba a úpravy stávající haly finančně dostupná.
  • CYPRION, nástroj společnosti Astron pro návrh haly a kalkulaci ceny, umožňuje kromě jiného simulaci výkonu tepelné izolace. Výsledkem je výpočet návratnosti investice v případě použití různých typů resp. tlouštěk izolace.
  • CYPRION spolu s modulem tepelných ztrát hodnotí energetickou úspornost budov Astron a automaticky porovnává výsledky s požadavkem DIN norem.
  • Aplikace DIAL je propojena s CYPRIONem. Vyhodnocuje procento času, během kterého lze v budově využít přirozené denní světlo a není třeba osvětlení interiéru haly umělým osvětlením. Je to efektivní nástroj pro určení počtu oken a světlíků zajišťujících optimální úroveň osvětlení budovy.