Trvale udržitelné ocelové haly

Nízké provozní náklady

Technické řešení snižující spotřebu energie v průběhu celého životního cyklu budovy

Ocelové haly Astron na stupnici energetické náročnosti budov spadají do třídy "A" a splňují standardy pro certifikaci LEED, ISO 14001, BREEAM, Agenda 21 a mnoho dalších.

Trvale udržitelné budovy představují chytrou investici, nízké provozní náklady a příjemné pracovní prostředí zvyšující produktivitu práce. Ideální kombinace.   

 

  • Provozní náklady vaší budovy - včetně vytápění, klimatizace a běžných nákladů na údržbu - značně převyšují náklady na její výstavbu.
  • Astron usiluje o návrh a dodávku nejlepšího řešení ocelové haly, která splní vaše potřeby a požadavky po dalších 30 let.
  • V Astronu používáme při návrhu hal inovativní přístup a využíváme různé nástroje. Např. počítáme globální tepelné ztráty průmyslových hal, optimalizujeme osvětlení přirozeným světlem v různých podmínkách a vše následně spojujeme s relevantními ekonomickými hodnotami.