Budynki Zrównoważone Środowiskowo

Proces projektowania zintegrowanego

Optymalny projekt - optymalna efektywność energetyczna

Celem strategii środowiskowej Astron jest obniżenie zużycia energii na każdym etapie procesu budowlanego.

Optymalizacja kosztów inwestycji zaczyna się już na etapie transportu elementów na miejsce docelowe, poprzez montażu hali i cały okres użytkowania budynku i trwa aż po jego utylizację.

W celu optymalizacji wyników ekonomicznych, zespół ekspertów Astron opracował i wdrożył innowacyjne standardy budowania obiektów zero-energetycznych.

Niespotykana wydajność energetyczna prefabrykowanych hal stalowych Astron jest spowodowana wykorzystaniem narzędzi modelujących, które obiektywnie pokazują właścicielowi, w jaki sposób można Zaoszczędzić energię i pieniądze.

Narzędzia optymalizacyjne Astron pozwalają zaprojektować scenariusz optymalizowania światła dziennego za pomocą różnych rozwiązań, ze wskazaniem na parametry ekonomiczne proponowanych rozwiązań.

Projektowanie zintegrowane jest szczególnie ważne z uwagi na fakt, że ze wszystkich sektorów gospodarki to właśnie przemysł budowlany ma jeden z największych udziałów w emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

  • Zgodnie z krajowymi przepisami i regulacjami budowlanymi, Astron optymalizuje proces modelowania budynku, w celu efektywnego wykorzystania surowców naturalnych.
  • Mniejsza ilość betonu i stali pozwala na lżejsze fundamenty. Stalowe budynki Astron można łatwo modyfikować i rozbudowywać, zachowując energooszczędny i ekonomiczny sposób przebudowy.
  • Cypion jest autorskim narzędziem Astron, przeznaczonym do wyceny i projektowania budynków ze stali. Pozwala porównywać wydajność izolacji cieplnej, w celu oszacowania okresu zwrotu inwestycji w różnych wariantach izolacji termicznej.
  • W połączeniu z modułem utraty ciepła, Cyprion pozwala ocenić efektywność energetyczną budynku Astron, automatycznie porównując wynik z wymaganiami normy DIN.
  • DIAL-Astron to narzędzie przeznaczone do projektowania oświetlenia światłem naturalnym. Narzędzie to określa procent czasu, podczas którego nie jest wymagane sztuczne oświetlenie wewnątrz budynku. DIAL określa liczbę okien i świetlików, niezbędnych do optymalizacji poziomu natężenia oświetlenia w hali.