Autoryzowani Partnerzy Astron

Autoryzowani Partnerzy Astron tworzą największą sieć specjalistów budowlanych w Europie. Już trzysta niezależnych, lokalnie i regionalnie działających firm budowlanych - Autoryzowanych Partnerów Astron - działa w 40 krajach.

Firmy partnerskie budują hale przemysłowe Astron według globalnych standardów obsługi. Klienci czerpią korzyści z gotowego rozwiązania biznesowego pod klucz, dostarczonego przez skutecznych i znających lokalne przepisy budowlane Partnerów.

Autoryzowani Partnerzy Astron pracują zarówno dla inwestorów indywidualnych - klientów końcowych, jak i biur architektonicznych lub innych profesjonalnych doradców.


Przygotowują koncepcję wstępną projektu i plany budynku, uzyskują pozwolenia budowlane, wykonują prace inżynieryjne i fundamenty, realizują dostawy budynków wraz z montażem, instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi a także elementami wyposażenia i z wykończeniem hali.

Świadczą obsługę po-sprzedażową i usługi utrzymania.


Wszystko to, co potrzebujesz dla swojej hali systemowej Astron otrzymasz z jednego źródła.