Ponad 58 lat innowacji

Profil firmy

Zrównoważone rozwiązania budowlane

Astron jest europejskim liderem w dziedzinie prefabrykowanych budynków stalowych dla przemysłu, obiektów handlowych i magazynowych oraz wszelkiego typu centrów logistycznych, sportowych i rekreacyjnych.

Kompletna hala stalowa złożona jest ze struktury pierwszo i drugorzędowej oraz systemów ściennych i dachowych wraz ze zintegrowanymi akcesoriami. W położonych na terenie Luksemburga oraz Republiki Czech fabrykach Astron produkowane jest około 70 stalowych budynków tygodniowo. Grupa Astron składa się z 13 firm i zatrudnia niemal 650 osób na terenie całej Europy. Główna siedziba firmy mieści się w Dikirch, w Luksemburgu. W 2022 r. osiągnięto obrót w wysokości około 120 milionów euro.

 • Naszą wizją jest bycie preferowanym partnerem w realizacji zrównoważonych rozwiązań dla budynków przemysłowych i parkingów wielopoziomowych na terenie Europy oraz WNP.

Astron dąży do zapewnienia najlepszych rozwiązań

Klienci wybierający Astron dla swojego biznesu poszukują trwałości i wysokiej jakości w standardzie. Dbamy, aby nasze budynki wnosiły wysoką wartość dodaną. Nasze obiekty są w pełni zrównoważone zarówno w odniesieniu do aspektów ekonomicznych, ekologicznych jak i społeczeństwa. Wszystkie produkty Astron projektowane są w zgodzie z obowiązującymi trendami i produkowane z poszanowaniem przepisów ustawowych, wykonawczych i wymogów lokalnych państw.

ISO 9001

 • Od 20 lat Astron posiada certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i spedycji.
 • Astron jest regularnie audytowany a certyfikat ISO potwierdzany przez Bureau Veritas.

ETA „EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA”

 Astron Buildings jest pierwszą firmą w Europie, która otrzymała europejski certyfikat ETA dla całego systemu budowlanego (elementów konstrukcyjnych i elewacyjnych), a nie tylko dla pojedynczych komponentów. Astron jest więc akceptowany na każdym rynku UE, w Szwajcarii i Turcji.

 • Jakość poddana audytowi zewnętrznemu, poprzez liczne testy produktu i ekspertyzy, takie jak trwałość i właściwości akustyczne
 • Bardziej rygorystyczna kontrola jakości materiałów i produktów końcowych
 • Regularne kontrole i udokumentowane audyty zewnętrzne
 • Zwiększone bezpieczeństwo budynków dzięki ulepszonym metodom projektowania wykraczającym poza zwykłe standardy


Certyfikat CE

 • Konstrukcje budynków posiadaja certyfikat CE, zaświadczający, że produkty Astron są zgodne z europejską normą EN1090-2.
 • Certyfikacja CE jest obowiązkowym świadectwem w Unii Europejskiej, wymaganym dla produktów wprowadzanych do obrotu. Certyfikat oznacza, że produkt jest zgodny z normą zharmonizowaną EN lub odpowiednio ETA (Europejska Aprobata Techniczna).
 • Astron znakuje swoje produkty ze stali konstrukcyjnej certyfikatem CE, potwierdzając tym samym wysoką jakość swoich produktów.

KONTROLA JAKOŚCI

Astron przestrzega norm jakości produkcji rekomendowanych przez Przemysłowe Centrum Techniczne Konstrukcji Metalowych CTICM - niezależne laboratorium badawcze, potwierdzające własności techniczne obiektów. Produkty Astron spełniają szczegółowe wymagania techniczne - od materiałów konstrukcyjnych i produkcyjnych (sprawdzana jest tolerancja, spawanie, itp), aż po montaż. Na życzenie klienta certyfikat potwierdzający może zostać dostarczony.

GWARANCJA

 • Wszystkie produkty Astron posiadają gwarancję; Szczegóły zależą od indywidualnej kombinacji wykorzystanych produktów.
 • Dzięki powłoce ochronnej Aluzinc, kładzionej na blachy aluminiowe, panele dachowe Astron posiadają gwarancję na 20 lat.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE JAKOŚCI ASTRON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.astron.biz/fileadmin/user_upload/Company/EOTA-300.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.astron.biz/fileadmin/user_upload/Company/EOTA-300.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.astron.biz/fileadmin/user_upload/Company/EOTA-300.jpg

 

 

 

 

 

650 pracowników Astron jest zawsze gotowych dać z siebie wszystko

 • Profil firmy: Astron stalowe budynki
 • Profil firmy: Astron stalowe budynki
 • Profil firmy: Astron stalowe budynki
 • Profil firmy: Astron stalowe budynki
 • Profil firmy: Astron stalowe budynki
 • Profil firmy: Astron stalowe budynki
 • Profil firmy: Astron stalowe budynki
 • Profil firmy: Astron stalowe budynki

Jak zaczęła się ta historia

Od 58 lat stale pogłębiamy wiedzę i rozwijamy umiejętności w dziedzinie uproszczenia procesu budowy. Technologię hal stalowych Astron opieramy na produktach wysokiej jakości, bliskości wykonawcy usługi oraz na użyciu stali jako głównego tworzywa. Zapewniamy wysoką wartość dodaną oferowanych rozwiązań.

Budując filozofię firmy opartą na wartościach: "schludność i porządek", na silnej przedsiębiorczości i na szybkich decyzjach, stworzyliśmy warunki dla wzrostu konkretnego modelu biznesowego. Zakłada on produkcję elementów prefabrykowanych, zaawansowany system dystrybucji oraz duży wpływ innowacyjności. Sprzyja temu także nasza świadomość potrzeb i życzeń klientów.

Wartości Astron są oparte są na trzech kluczowych założeniach; upraszczaniu procesu budowy, praktyczności oferowanego rozwiązania, sukcesie klienta. Dziś założenia Astron są równie aktualne, jak były przez całą historię firmy.

Astron dzisiaj

> 58 lat doświadczenia

> 58,000 budynków referencyjnych

> 58 million m² powierzchni

> 20 krajów

> 300 Autoryzowanych Przedstawicieli

 • Profil firmy: Historia
 • Profil firmy: Historia
 • Profil firmy: Historia

Historia w datach

 • 1920: Ustanowienie oryginalnej firmy macierzystej Astron "Commercial Shearing and Stamping" w USA.
 • 1962: "Commercial Shearing and Stamping" dostrzega okazję sprzedaży prefabrykowanych budynków importowanych z USA do szybko rozwijających się gospodarek krajów europejskich. Firma oparła się na własnych fabrykach w Diekirch (Luksemburg).
 • 1965: Rozpoczęła się dystrybucja budynków systemowych Astron poprzez kompetentne, lokalne firmy z branży budowlanej: powstała idea sieci Autoryzowanych Partnerów budowlanych.
 • 1969: zostaje uruchomiona pierwsza półautomatyczna linia produkcyjna konstrukcji pierwszorzędowych, co pozwala zwiększyć moce produkcyjne do 250 budynków
 • 1979: Szybki rozwój sieci dystrybucyjnej, spowodowany sukcesem ogólnej koncepcji systemu budowlanego Astron. 200 Autoryzowanych Przedstawicieli sprzedaje 800 projektowanych na zamówienie klienta budynków rocznie.
 • 1988: Technika komputerowa zostaje zastosowana do projektowania inżynieryjnego, przetwarzania zleceń, do pracy terminali graficznych. Wprowadzony zostaje Cyprion: specjalistyczne i zautomatyzowane oprogramowanie dla Autoryzowanych Partnerów, słyżące do wyceny hal stalowych Astron. Mimo upływu lat, także w dzisiejszym świecie Cyprion wciąż pozostaje wyjątkowy.
 • 1993: Jako pierwsza firma budowlana w Europie firma zdobywa Certyfikat TÜV CERT ISO 9002. Wydajność produkcyjna: 1300 budynków rocznie.
 • Dzisiaj: Astron zatrudnia 650 osób w 13 biurach oraz 2 zakładach produkcyjnych.