Astron na Świecie

Knauf w Chorwacji

Hala Knauf w Chorwacji

Firma Knauf to drugi w Europie producent płyt gipsowo-kartonowych. Ostatnie lata przyniosły firmie dynamiczny rozwój na terenie Europy Wschodniej.

Wzrost Grupy Knauf jest efektem akwizycji fabryki materiałów budowlanych Kningips, położonej w Kosowie, blisko miejscowości Knin. 

Modernizacja przejętego przez Knauf istniejącego zakładu produkcyjnego Kningips, który zatrudnia 100 pracowników, kosztowała grupę 27 milionów euro.

Knauf Gips KG podjął także decyzję o budowie nowej hali produkcyjno-magazynowej, o powierzchni 7 500 m², w technologii elementów prefabrykowanych Astron. 

Druga zrealizowana wspólna inwestycja budowlana pokazuje, że strategia rozwoju firmy Knauf na rynkach wschodnich prowadzona jest w oparciu o prefabrykowane hale przemysłowe Astron.

Decydującymi kryteriami wyboru technologii systemu Astron Buildings były: bogate doświadczenie w dostarczaniu przemysłowych hal stalowych, znajomość lokalnych standardów budowlanych, stabilność finansowa firmy oraz zdolność produkcyjna Astron.

Nowa hala Grupy Knauf w Knin to stalowy budynek o zmiennej wysokości. Mieści się w nim kilka poziomów antresol. Na ostateczny kształt hali miały wpływ specyficzne wymogi procesów produkcyjnych, takie jak lokalizacja maszyn i przepływ materiałów.

System dachowy Astron został położony nie tylko na nowej części kompleksu halowego, lecz także na przejętej hali fabrycznej. Dzięki temu zabiegowi kompleks budynków produkcyjnych Knauf Gips KG ma elegancki, spójny wygląd.

 

Galeria