Budynki Zrównoważone Środowiskowo

Stal jako surowiec

Stal jako surowiec

Hale stalowe Astron powstają zgodnie z zasadami zielonego budownictwa dla obiektów biznesowych.

Odpowiedzialnie podchodzimy do zużycia energii. Minimalizujemy produkcję odpadów, zabezpieczamy możliwość ponownego użycia. Dbamy o komfort użytkowników budynku. Zachowujemy możliwie zielony krajobraz. Nasza praca obejmuje cały cykl życia obiektu, od produkcji po możliwość rozbiórki i przetworzenia.

Zoptymalizowane wykorzystanie surowców to mniejsze zużycie zasobów i mniejsza ilość odpadów.

  • Stal w 100% poddaje się recyklingowi.
  • Stal nie ma limitów przetwarzania - wielokrotne użycie bez utraty jakości.
  • Stal łatwo odzyskać - magnes pomaga pozyskać ją nawet z domowych śmieci.
  • Stal jest energooszczędna - jej przetwarzanie wymaga mniejszych nakładów energii niż inne surowce.
  • Stal jest odzyskiwana z wielu źródeł: od samochodów przez budynki, mosty i urządzenia aż po opakowania żywności.
  • Stal jest lekka lecz wytrzymała: fundament jest lżejszy, transport i obsługa budowy łatwiejsze.
  • Stalową konstrukcję budynku można kształtować w zależności od potrzeb.
  • Budynki mogą osiągać aż do 100 m rozpiętości, a montaż jest szybki.

Wybraliśmy stal

W Astron dążymy do spełnienia wszystkich wyzwań inwestycyjnych, respektując zasady zielonego budownictwa. Działamy według zestandaryzowanego i przyjaznego dla środowiska modelu realizacji projektu budowlanego.

Głównym materiałem budowlanym jest dla nas stal, w różnych formach. Jest ona właściwa dla wszystkich, którzy dążą do ekonomicznego i zrównoważonego środowiskowo budownictwa oraz poprawy jakości życia.

Astron koncentruje się na dostarczaniu klientom korzyści biznesowych poprzez dostarczanie wysokiej jakości budynków biznesowych, zapewniając długofalowe efekty ekonomiczne wynikające z ich zalet.