Aviz juridic

Prin accesarea paginii de internet Astron sunteți de acord cu următorii termeni de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu aceștia, vă rugăm să nu folosiți acest site.

Conținutul paginilor web Astron este sub Copyright © Astron Buildings Corporation. Ne rezervăm dreptul de a adăuga alte condiții. Reproducerea, transferul, distribuirea sau stocarea conținutului, în întregime sau parțial, sub orice formă, fără acordul scris al Astron este interzis cu excepția cazurilor în care se respectă următoarele condiții. Astron este de acord să navigați pe paginile web Astron de pe computer sau să folosiți copii printate ale conținutului pentru uz personal. Nu aveți voie să redistribuiți conținutul dacă nu aveți un acord semnat de Astron. Documente individuale care se găsesc în paginile noastre de internet pot prevedea o serie de termeni în plus care pot fi găsți i în documentele respective.

Toate numele, logo-urile și mărcile înregistrate sunt proprietatea Astron, a afilițailor, a companiilor afiliate sau a licențiatorilor. Folosirea mărcilor înregistrare și a brandurilor Astron se face numai în concordanță cu declarația juridică sau cu permisiunea primită anterior de la Astron. Orice utilizare a mărcilor înregistrate Astron pentru promovarea produselor noastre necesită înștiințarea și confirmarea din partea Astron.

Utilizarea acestui site și a conținutului său este permis pentru uz non-comercial, privat. Utilizarea comunicatelor de presă și a altor documente clasificate ca publice este permisă în domeniul comunicării publice, în cazul în care a fost declarată sursa informației.

Acest site și conținutul său sunt furnizate ca un sprijin pentru utilizatori. Conținutul paginilor web Astron este furnizat „ca atare” și „disponibil”. Astron nu garantează că aceste pagini vor funcționa fără întrerupere sau fără erori. Astron își rezervă dreptul de a modifica conținutul sau de a retrage paginile în orice moment.NICIO GARANȚIE DE NICIUN FEL, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII DE TITLU SAU DE INEXISTENȚA CONTRAFACERII SAU GARANȚII DE COMERCIALIZARE SAU COMPATIBILITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, ESTE FĂCUTĂ ÎN RELAȚIE CU DISPONIBILITATEA, ACURATEȚEA SAU EXACTITATEA CONȚINUTULUI ACESTOR PAGINI. ASTRON NU VA FI RESPONSABIL PENTRU DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE SAU CONSECUTIVE, PIERDERI DE PROFIT SAU PENTRU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII REZULTATE DIN UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA ACEST SERVICIU, CHIAR DACĂ ASTRON A FOST INFORMAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA ANUMITOR GARANȚII SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII, ASTFEL LIMITĂRILE MENȚIONATE MAI SUS POT SAU NU SĂ SE APLICE. RĂSPUNDEREA ASTRON ÎN ACEST CAZ AR FI LIMITATĂ LA NIVELUL MAXIM PERMIS DE LEGE.

Orice material, informație, conținut sau postare făcută de utilizatori pe acest site nu este confidențial și se consideră fără drepturi de autor și irevocabil . Astron nu are nicio responsabilitate față de ce comunică utilizatorii pe paginile Astron. Astron este liber să dezvăluie, copieze, distribuie, integreze și/sau să folosească altfel conținutul postat de utilizator împreună cu toate datele, imaginile, sunetele, textele și alte elemente, pentru toate scopurile comerciale și necomerciale, oricare ar fi acestea.