Antresole

Inodek - Antresole - Produkty - System Astron

System Inodek 

Antresole są ważnym elementem wielu budynków przemysłowych i usługowych. Umożliwiają spełnienie wymagań nowoczesnych technik składowania i magazynowania oraz pozwalają zmaksymalizować efektywność rozkładu maszyn co poprawi wydajność procesu produkcji. 

Inodek to system stropów belkowych opartych na stalowych ramach, posiadający wszystkie zalety stropów o małej wysokości, związane z brakiem belek nośnych pod stropem:

Zalety

  • Jeden producent budynku i antresoli
  • Zintegrowany projekt budynku z antresolą
  • Zmaksymalizowanie powierzchni eksploatacyjnej
  • Skrócony czas budowy: całość wznoszona jednocześnie
  • Wysoka jakość gwarantowana

Specyfikacja Techniczna

  • Elementy prefabrykowane
  • Szybka konstrukcja
  • Rozpiętość podciągów do 7,5 m
  • Łatwość zabezpieczenia ppoż - tylko dolna półka podciągów wymaga ochrony
  • Możliwość prowadzenia instalacji bezpośrednio pod stropem

Do Pobrania