Budynki Zrównoważone Środowiskowo

Recykling

Budynki Astron: zaprojektowane do demontażu, recyklingu i ponownego wykorzystania

Stal ma potencjalnie nieskończony cykl życia. W 100% poddaje się recyklingowi bez utraty jakości.

97%  materiałów użytych w halach stalowych Astron również nadaje się do recyklingu.

  • Materiał budowlany, etapy życia budynku, faza wyburzania i recykling to czynniki kształtujące globalny ślad środowiskowy. Astron minimalizuje negatywny wpływ na środowisko, projektując hale z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.
  • Astron uznaje kompromisów w zakresie jakości produktów. Opracowaliśmy program konserwacji, który znacząco wydłuża okres eksploatacji budynku.
  • Zanim zdemontujesz halę: renowacja hal prefabrykowanych Astron jest łatwa i ekonomiczna. Zasoby potrzebne do odnowienia istniejącego budynku są zwykle o wiele niższe od kosztów budowy nowej hali. Ponowne wykorzystanie budynków poprawia efektywność wykorzystania zasobów i ogranicza ilość odpadów, pozostających z rozbiórki.
  • Wielokrotność wykorzystania: hale o swobodnej rozpiętości dają maksymalną elastyczność użytkowania powierzchni i ułatwiają zmianę zastosowania budynku. Z pomocą konstrukcji stalowej można wykonać niemal każdy rodzaj adaptacji budynku.
  • Konstrukcje stalowe Astron mają długą żywotność. W razie potrzeby hala jest równie łatwa do demontażu jak konstrukcja z klocków Lego.