O Astron

Fakty & Liczby

> 50 lat doświadczenia

> 50,000 budynków referencyjnych na świecie

> 50 million m² powierzchni

> 50 krajów

> 300 Autoryzowanych Przedstawicieli Astron

WIZJA

Być firmą pierwszego wyboru dla realizacji standardowych i dedykowanych rozwiązań w budownictwie przemysłowym na trerenie Europy, Rosji oraz Wspólnoty Niepodległych Państw."

MISJA

Zobowiązaniem Astron jest dostarczanie optymalnych rozwiązań budowlanych, zapewniających wyjątkową wartość biznesową naszym partnerom i klientom."

Pracownicy Astron angażują się w osiągnięcie wspólnego celu zapewnienia najwyższej jakości usług i produktów dzięki pracy zespołowej, a także poprzez osobistą inicjatywę i pomysłowość."

Inwestujemy w rozwój zrównoważonych rozwiązań technologicznych i dążymy do utrzymania pozycji rozpoznawalnego lidera na rynku innowacyjnych rozwiązań budowlanych."

SUKCES

Poprzez sieć Autoryzowanych Partnerów, w ciągu ostatnich 50 lat, w całej Europie zostało sprzedanych ponad 50.000 budynków Astron.'

Dziś Astron jest wiodącym europejskim dostawcą gotowych rozwiązań budowlanych ze stali, a także liderem projektowania i produkcji wszystkich głównych komponentów budynku i konstrukcji ze stali, takich jak:
- konstrukcji pierwotnej i drugorzędowej,
- systemów ściennych i dachowych,
- akcesoriów dodatkowych,
- systemów ociepleń."

Astron jest europejskim liderem w dziedzinie prefabrykowanych hal stalowych dla przemysłu, obiektów handlowych i magazynowych oraz wszelkiego typu centrów logistycznych, sportowych i rekreacyjnych.

Kompletna hala stalowa złożona jest ze struktury pierwszo i drugorzędowej oraz systemów ściennych i dachowych wraz ze zintegrowanymi akcesoriami.
W położonych na terenie Luksemburga, Republiki Czech oraz w Rosji fabrykach Astron produkowane jest około 70. stalowych budynków tygodniowo.

Grupa Astron składa się z 15 firm i zatrudnia niemal 800 osób na terenie całej Europy. Główna siedziba firmy mieści się w Dikirch, w Luksemburgu.

Od roku 2005 Astron jest częścią międzynarodowej Grupy Lindab, która opracowuje, wytwarza, wprowadza na rynek i dystrybuuje produkty oraz uproszczone rozwiązania systemowe dla budownictwa i wentylacji.

W roku 2015 Grupa Lindab zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie około 800 mln euro, posiada swoje placówki w 32 krajach świata i zatrudnia 5000 pracowników.

Galeria

 • Konstrukcja nośna składa się z elementów strukturalnych, które przenoszą obciążenia na fundamenty
 • Podczas całego procesu inwestycji Klientem kontaktuje się tylko jedna, dedykowana osoba z Astron. Ponosi ona pełną odpowiedzialność za płynność inwestycji aż do chwili zakończenia budowy.
 • Ramy główne składają się ze spawanych elementów konstrukcyjnych, obejmujących zastrzały, śruby połączeniowe i kotwy fundamentowe.
 • Pod pojęciem
 • dla ochrony podczas transportu i montażu standardowo wszystkie elementy są pokryte niebieską lub szarą powłoką malarską o grubości 80 mikronów
 • Opcjonalnie dla lepszej ochrony przed korozją można zastosować farbę antykorozyjną o grubości 100 mikronów.
 • Dostawa w ciągu 8 tygodni od zamówienia, efektywny i ekonomiczny sposób pakowania i transportu
 • Prefabrykowane hale stalowe projektowane indywidualnie, dopasowane do konkretnych wymogów i potrzeb inwestora.

Jakość

Klienci wybierający Astron dla swojego biznesu poszukują trwałości i wysokiej jakości w standardzie. Dbamy, aby nasze budynki wnosiły wysoką wartość dodaną. Nasze obiekty są w pełni zrównoważone zarówno w odniesieniu do aspektów ekonomicznych, ekologicznych jak i społecznych.
Wszystkie produkty Astron projektowane są w zgodzie z obowiązującymi trendami i produkowane z poszanowaniem przepisów ustawowych, wykonawczych i wymogów lokalnych państw.

ISO 9001

 • od 20 lat Astron posiada certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i spedycji 
 • Astron jest regularnie audytowany a certyfikat ISO potwierdzany przez Bureau Veritas.

Certyfikat CE 

 • Konstrukcje budynków posiadają certyfikat CE, zaświadczający, że produkty Astron są zgodne z europejską normą EN1090-2.
 • Certyfikacja CE jest obowiązkowym świadectwem w Unii Europejskiej, wymaganym dla produktów wprowadzanych do obrotu. Certyfikat oznacza, że produkt jest zgodny z normą zharmonizowaną EN lub odpowiednio ETA (Europejska Aprobata Techniczna).
 • Astron znakuje swoje produkty ze stali konstrukcyjnej certyfikatem CE,  potwierdzając tym samym wysoką jakość swoich produktów.

KONTROLA JAKOŚCI

Astron przestrzega norm jakości produkcji rekomendowanych przez Przemysłowe Centrum Techniczne Konstrukcji Metalowych CTICM - niezależne laboratorium badawcze, potwierdzające własności techniczne obiektów. 
Produkty Astron spełniają szczegółowe wymagania techniczne - od materiałów konstrukcyjnych i produkcyjnych (sprawdzana jest tolerancja, spawanie, itp), aż po montaż. Na życzenie klienta certyfikat potwierdzający może zostać dostarczony.

GWARANCJA

 • Wszystkie produkty Astron posiadają gwarancję; Szczegóły zależą od indywidualnej kombinacji wykorzystanych produktów. 
 • Dzięki powłoce ochronnej Aluzinc, kładzionej na blachy aluminiowe, panele dachowe Astron posiadają gwarancję na 20 lat.