Sekundární ocelová konstrukce

Sekundární ocelová konstrukce je složena z vaznic a paždíků ve tvaru písmene Z. Vyrábíme je válcováním ocelových svitků za studena. Vaznice i paždíky jsou pevně spojeny s krokvemi a vzhledem k přesahům mezi vaznicemi nad krokvemi působí jako spojité nosníky. Za spojité nosníky se dají považovat i paždíky bočních a čelních stěn.

U sekundárních nosných konstrukci montovaných hal se jako okapový prvek běžně používá C profil. V některých případech (dle zatížení a stavu okapu) však lze použít i standardní nebo dvojitou spojitou vaznici typu Z.

Ochrana proti korozi

Vaznice a paždíky sekundární ocelové konstrukce vyrábíme z pozinkovaného materiálu (množství použitého zinku je 275 g/m2 – odpovídá tloušťce 20 mikronů), který odpovídá požadavkům dle normy N 10326.

Ostatní součásti nosné konstrukce jsou také vyrobeny z pozinkovaného materiálu. V závislosti na jejich tloušťce některé díly natíráme šedou ochrannou vrstvou a některé galvanizujeme.