Pracovné prostredie podľa vašich predstáv

Administratívne budovy

Administratívne budovy Astron

Priestor pre administratívu, sklad, výrobu i parkovisko

Výstavba kancelárií vždy predstavuje väčšiu investíciu, ktorá so sebou nesie špecifické požiadavky na rozvrhnutie a funkčnosť vnútorného priestoru. U väčšiny realizácií sa stretávame s dôrazom na nízke obstarávacie náklady a vhodné pracovné prostredie. Investori nezabúdajú ani na reprezentatívne hľadisko kancelárskych budov.

Konštrukcia administratívnej budovy

Riešenia spoločnosti Astron umožňujú postaviť administratívnu budovu ľubovoľných proporcií. Skelet stavby sa skladá z rámu primárnej a sekundárnej oceľovej konštrukcie. Celý systém montovanej haly potom dotvárajú strešné a stenové systémy odolné voči nepriaznivým klimatickým podmienkam. Výhodou opláštenia hál je možnosť integrácie sklenej vaty Astrotherm, ktorá predstavuje vysoko efektívnu akustickú a tepelnú izoláciu.

Staviame jednopodlažné i viacpodlažné haly. Administratívne budovy Astron dodávame ako samostatne stojace objekty, konštrukčné riešenie však umožňuje ich bezproblémové napojenie na existujúcu výrobnú halu či iný objekt. Veľký dôraz kladieme na presvetlenie celého priestoru, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou funkčných kancelárií. Riešenia Astron umožňujú veľkú flexibilitu pri návrhu administratívnej budovy a skracujú čas potrebný na výstavbu.

 

Príklady realizácií kancelárskych budov

  • Administratívne budovy Astron
  • Administratívne budovy Astron
  • Administratívne budovy Astron
  • Administratívne budovy Astron
  • Administratívne budovy Astron

Počas viac ako 50-ročnej existencie sme dokázali splniť množstvo diametrálne odlišných požiadaviek na podobu kancelárskych budov. K našim referenciám patria konštrukčne jednoduché presklené haly, ako aj zložité budovy, na ktorých návrhu sa podieľalo hneď niekoľko architektonických štúdií.

Montované administratívne budovy umožňujú vytvoriť i netradičné tvary. Dobrým príkladom môže byť kruhová budova v Poľsku so 47 metrov vysokými nosnými stĺpmi , ktoré obsahujú betónové jadro zabezpečujúce stabilitu celej konštrukcie. Vedenie inštalácií bolo následne realizované pomocou modernej technickej podlahy.

Naše kancelárske budovy našli uplatnenie aj pri veľkých developerských projektoch, akým bola napríklad výstavba nového business parku "Porte du Sud" vo Francúzsku.

O stabilite nami dodávaných montovaných hál svedčí sedempodlažná administratívna budova v Belgicku s pôdorysom 3 500 m2 navrhnutá Ivanom Mosseveledem, významným flámskym architektom.

Spoľahnite sa na kancelárske budovy Astron. Garantujeme vám fixnú cenu kontraktu a dodržanie presne naplánovaných termínov výroby a dodania budovy. To vám umožní určiť presný termín zahájenia užívania budovy a pripraviť sa na presunutie alebo rozšírenie pracovných kapacít.