Responsabilitate socială

„Viața Lindab" este abordarea grupului față de responsabilitatea socială. Este alcătuită din patru domenii - afacere, angajați, mediu și societate - care să cuprinde dorința Astron de a fi un partener bun și credibil de afaceri, oferind soluții realiste de piață, fiind, în același timp, un angajator responsabil și motivant. Este felul Astron de a-și asuma responsabilitatea în ceea ce privește impactul acțiunilor noastre asupra societății și mediului înconjurător.

Afaceri

Astron este un partener de afaceri de încredere și etic, care îndeplinește așteptările clienților, ale furnizorilor, precum și pe ale altor parteneri.

Codul Astron de etică și valori fundamentale joacă un rol central în administrarea organizației și a modului de operare. Sprijinul ONU și durabilitatea în conformitate cu GRI formează pietrele de temelie în ceea ce privește încredere și pun bazele unui brand puternic. Ideea fundamentală Astron este de a contribui la simplificarea halelor în toate fazele procesului de construcție: în faza de proiectare a produsului în sine, în montare, precum și în performanță. De altfe, în întreaga afacere, sunt aplicate sistemele de management al calității. Aproape toate unitățile de producție Astron dispun de sisteme de calitate certificate ISO 9001.

Descarcă

Angajați

Angajații dedicați și orientarea antreprenorială sunt de bază pentru Astron.

Elementele care-i caracterizează pe angajații noștri sunt: competență, angajament și un spirit antreprenorial. În acest fel, reușim să fim alături de clienții nostri în cel mai bun mod posibil. De aceea, continuăm să investim în angajații Astron și în sănătatea lor, precum și în medii de lucru sigure și securizate.

Mediul înconjurător

Scopul nostru este de a crea soluții eco-eficiente, cu un impact minim asupra mediului.

Responsabilitățile noastre față de mediul înconjurător și moștenirea pe care o lăsăm generațiilor următoare influențează activitățile noastre de mai mulți ani. Această responsabilitate nu numai că se manifestă în ceea ce facem pe termen lung și scurt, ci este prezentă și în obiective, care au drept scop reducerea impactului asupra mediului prin procesele desfășurate. La fel de importante sunt soluțiile de produse pe care le oferim, contribuind, la rândul lor, la eficientizarea energetică și ecologică.

Societatea

Relațiile bune cu societatea și cu cetățenii sunt foarte importante pentru Astron.

Fiind o companie prezentă în multe țări, Astron cooperează ușor cu organizațiile și comunitățile locale și oferă suport sub diverse forme, având o implicare diferită de la o țară la alta.