Projekt Twojej hali systemowej Astron od A do Z

Początek i kolejne kroki inwestycji

Jak przebiega proces budowy?

Natychmiast po zaakceptowaniu ostatecznej koncepcji budynku, wybrany przez Ciebie Autoryzowany Przedstawiciel wysyła pełną zamówienie z oprogramowania CYPRION do biura projektów Astron. 

Wkrótce po złożeniu zamówienia Astron dostarcza dane do projektowania fundamentów. W tym momencie projektanci fundamentów rozpoczynają swoją część pracy. Zazwyczaj projektowanie posadowienia hali zajmuje 2 do 4 tygodni. Po czym fundamenty są gotowe do wylewania. W 10 dni po przekazaniu reakcji fundamentowych, Astron wysyła na budowę kotwy fundamentowe. Elementy te są dostarczane wraz z szablonami i specjalnymi osłonami, zabezpieczającymi gwinty podczas wylewania betonu. W tym samym czasie klient otrzymuje rysynki zamówionej hali do ostatecznego uzgodnienia. To ostatni moment na to, by wspólnie z Autoryzowanym Przedstawicielem Astron nanieść konieczne zmiany lub zaakceptować projekt budowlany. 

Zazwyczaj proces akceptacji zajmuje kilka godzin, lecz by uniknąć pracy pod presją czasu, standardowe procedury Astron przewidują na ten etap 3 do 4 dni. 

Niezwłocznie po otrzymaniu akceptacji w fabryce Astron rozpoczyna się produkcja hali. Rzeczywisty czas produkcji wszystkich elementów wynosi 4 tygodnie do chwili wysyłki elementów budynku. Podejście systemowe Astron sprawia, że poszczególne części hali są optymalizowane dla potrzeb transportu. Dzięki temu wszystkie elementy budynku o powierzchni do 1000 m² możemy pomieścić w jednej ciężarówce. Równolegle z wysłaniem elementów hali na miejsce budowy, do rąk ekipy wykonawczej, Astron przesyła rysunki montażowe.

Wznoszenie budynku Astron jest szybkie i niezawodne. Dzięki zaawansowanemu poziomowi prefabrykacji w fabryce wszystkie połączenia na miejscu budowy są wykonywane szybko, metodą skręcania. Montaż można prowadzić w każdych warunkach atmosferycznych. Wszystkie elementy hali stalowej, dostarczane są w stosownych opakowaniach i oznakowane zgodnie z rysunkami montażowymi. Astron daje jasne zalecenia dotyczące sposobu przechowywania elementów hali na miejscu budowy. Możliwe jest prowadzenie prac montażowych wprost z ciężarówki. Jest to jeden z elementów możliwej realizacji łańcucha dostaw w modelu 'just-in-time'.

Budynki Astron są dostosowane do montażu zgodnie z wymogami organizacji placu budowy: począwszy od dowolnej strony hali, a nawet z obu stron jednocześnie. Zależnie od sytuacji, ekipa montażowa może rozpocząć montaż poszycia od dachu lub ścian, lub prowadzić go równolegle, aby maksymalnie skrócić czas budowy. Średnia szybkość montażu waha się od 3,000-10,000m² na miesiąc, w zależności od koncepcji budynku, jego wielkości i innych uwarunkowań projektowych.

Aby zapewnić najwyższą jakość oddawanej pod klucz prefabrykowanej hali Astron utworzyliśmy specjalny zespół Wsparcia Technicznego (TSM). Specjaliści pracujący w zespole TSM mają bogate doświadczenie we wznoszeniu hal systemowych z elementów prefabrykowanych i posiadają wysoki poziom budowlanego know-how. Szkolą oni zespoły wznoszące hale stalowe Astron, monitorują postępy prac na budowach i w razie potrzeby zapewniają pomoc.

Dostosowany do indywidualnych wymogów biznesowych budynek Astron projektujemy i produkujemy tak szybko, jak szybko inne firmy produkują obiekty standardowe. 

Pozwala nam na to własne oprogramowanie 'state-of-the-art design', które w Astron zbudowaliśmy na bazie 50-ciu lat doświadczeń przy projektowaniu i produkcji prefabrykowanych hal stalowych.