CSR

"Lindab Life" to podejście Grupy do tematu Corporate Social Responsibility (CSR), czyli do Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Składają się na nie cztery obszary: Działalność Biznesowa, Pracownicy, Środowisko oraz Społeczeństwo.

Kwintesencją filozofii 'Lindab Life" jest utrzymywanie pozycji Astron jako:
dobrego i wiarygodnego partnera biznesowego, oferującego rozwiązania odpowiadające potrzebom rynku,
oraz odpowiedzialnego i motywującego pracodawcy.

"Lindab Life" to sposób, w jaki my jako firma bierzemy na siebie odpowiedzialność za wpływ naszych działań na społeczeństwo i środowisko naturalne.

 

 

Kodeks Etyczny

Być partnerem uczciwym i godnym zaufania, spełniającym oczekiwania naszych klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych. 

Kodeks Etyki Astron - nasze wartości - odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu naszą działalnością.

Inicjatywa Global Compact, działająca w ramach ONZ, oraz raporty zrównoważonego rozwoju, sporządzane według Globalnej Inicjatywy Sprawodawczej (GRI), to dwa fundamenty, na których budujemy zaufanie i siłę marki Astron.

Podstawowym założeniem Astron jest upraszczanie budownictwa na wszystkich etapach procesu budowlanego: projektowania, samego produktu, jego montażu i wydajności.

Systemy zarządzania jakością stosowane są w całym przedsiębiorstwie.

Prawie wszystkie jednostki produkcyjne Astron posiadają certyfikat jakości systemów ISO 9001.

 

 

Do Pobrania:

Pracownicy

Zaangażowanie pracowników i duch przedsiębiorczości w Astron były zawsze najważniejsze.

 

Od początku istnienia firmy, pracowników Astron cechowały kompetencja, zaangażowanie i duch przedsiębiorczości. To właśnie czynnik ludzki sprawia, że naszym klientom oferujemy najwyższy poziom obsługi i wsparcia. Nieustająco inwestujemy w naszych pracowników: w ich zdrowie i w bezpieczne środowisko pracy.

Środowisko

Tworzenie rozwiązań wydajnych ekologicznie, o minimalnym wpływie na środowisko.

 

Od wielu lat zobowiązania, jakie podjęliśmy względem środowiska oraz dziedzictwo, które zostawiamy następnym pokoleniom mają znaczący wpływ na naszą działalność. Odpowiedzialność ta znajduje odbicie w naszych działaniach długo- i krótkoterminowych oraz w projektach mających na celu zmniejszenie wpływu naszych procesów produkcyjnych na środowisko. Równie ważne są oferowane przez nas produkty. Nasze budynki są i będą bardziej energooszczędne i przyjazne dla środowiska.

 

Prawie wszystkie jednostki produkcyjne Astron posiadają certyfikat jakości systemów zarządzania środowiskiem ISO 14001.

Społeczeństwo

Dobre relacje ze społeczeństwem oraz obywatelami są dla Astron bardzo ważne.

 

Obecność w 32 krajach świata i w ponad 125 miejscach sprawiła, że współpraca z lokalnymi społecznościami i organizacjami a także wspieranie ich działań jest w Astron rzeczą naturalną. Charakter zaangażowania Astron zmienia się w zależności od kraju.