ZMIANA ADRESU

ZMIANA ADRESU ASTRON BUILDING SP. Z O.O.

Informujemy, że z dniem 28 grudnia 2017 Astron Building Sp. z o.o.

zmienia adres siedziby Spółki
z dotychczasowego (ul. Kolejowa 311, Sadowa, 05-092 Łomianki)
na: 

Astron Building Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 77 01-882 Warszawa

Informujemy, że numery NIP, Regon, nr KRS pozostają bez zmian.

Adresy mailowe Spółki i numery telefonów również nie ulegają zmianie.

Prosimy o aktualizację danych i kierowanie bieżącej korespondencji pod nowy adres siedziby Spółki.

Cofnij