Stroitelnie Resheniya

Revolutsionnaya str., 96, blok 6

Ufa city

Russia

Phone: +7 919 140 44 49