Read in english

Izolacje Sp. z o.o. Sp.k.

IZOLACJE to prężnie i dynamicznie rozwijająca się firma z ponad 20 letnim doświadczeniem na rynku chłodniczym i budowlanym, posiadająca specjalistyczne zaplecze w postaci kadry technicznej z branży budowlanej i chłodnictwa przemysłowego oraz kadry menadżerskiej. Firma IZOLACJE wyspecjalizowała się w:
•budowie w generalnym wykonawstwie obiektów przemysłowych, głównie zajmujących się produkcją lub przechowalnictwem żywności z branży mleczarskiej, mięsnej, drobiarskiej, rybnej, owocowo-warzywnej;
•projektowaniu, wykonawstwie i montażu konstrukcji stalowych hal oraz obudowie ścian i dachów płytą warstwową lub blachą trapezową;
•projektowaniu i kompleksowej budowie przemysłowych instalacji amoniakalnych i freonowych wraz z dostawą komponentów: agregatów sprężarkowych, skraplaczy, zbiorników wysokociśnieniowych, chłodnic wentylatorowych itp.;
•izolacjach ciepło i zimnochronnych Każdemu z naszym Klientom oferujemy rozwiązania, dostosowane do indywidualnych potrzeb. Dzięki dobrej organizacji pracy oraz doświadczonym pracownikom z powodzeniem realizujemy nawet najtrudniejsze zadania inwestycyjne z zakresu chłodnictwa przemysłowego.

W szczególności specjalizujemy się w budowie obiektów chłodniczych w tym:
• budowa mroźni wysokiego składowania wyposażonych w regały przejezdne,
• budowa chłodni składowych,
• budowa przechowalni owoców
• budowa tuneli szokowego wychładzania surowca Ponadto firma Izolacje oferuje generalne wykonawstwo w zakresie budowy hal i innych obiektów przemysłowych takich jak:
• hale produkcyjne,
• magazyny suchego składowania, przechowalnie,
• hale handlowe i dystrybucyjne,
• budynki socjalne oraz biurowce.

Read in official language

Izolacje Sp. z o.o. Sp.k.

Izolacje company is a dynamic and rapidly growing company with over 20 years experience in the refrigeration and construction. The company offers:
• service as general contractor of industrial facilities, mainly involved in the production or storage of foods from the dairy, meat, poultry, fish, fruit and vegetable;
• design, production and installation of steel structures of halls , wall and roof systems;
• design and construction of complex industrial installations
• heat insulation and cold insulation
• tailored solutions to individual needs. Thanks to good organization of work and experienced employees we can successfully execute even the most difficult investment projects in the field of industrial refrigeration.

In particular, we specialize in the construction of cold storage facilities including:
• construction of high storage freezers
• construction of cold stores,
• Construction of fruit storage
The company provides general contracting in the construction of halls and other industrial facilities, such as:
• production halls,
• storage,
• distribution buildings
• office buildings.

Izolacje Sp. z o.o. Sp.k.

Miszewko 38

80-297 Banino

Poland

Phone: +48 58 6848510

http://www.astron.biz/pl/