Arctic Walls

Rozmowa z Robertem François, menadżerem ds. Rozwoju Produktu, Dział Badań i Rozwoju, Astron

  • Dlaczego kolejny system ścienny?

Wzrasta zapotrzebowanie na budynki zero i niskoenergetyczne. Szukamy nowych koncepcji i opracowujemy produkty efektywnie poprawiające bilans energetyczny budynków.

System ścienny Arctic to niezwykle skuteczne rozwiązanie, uwzględniające przyszłe wymogi termiczne. To nowy trend, gwarantujący budowę obiektów odpornych na straty cieplne.

  • Jak opisałby Pan ten system?

Panele Arctic mają doskonałą izolacyjność. Niweluje to straty energii w budynku. Ściana Arctic zapewnia znakomitą wydajność energetyczną obiektu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji.

  • Jaka jest specyfika ścian?

Mówiąc prosto: ściany Arctic są wytrzymałe, funkcjonale i trwałe. Doskonała integracja z całością budynku pozwala uniknąć strat ciepła. Duża izolacyjność wynika także ze zwiększonej warstwy izolacyjnej o szerokości 240 mm oraz z niskiej wartości współczynnika przenikalności cieplnej U, którego wartość wynosi 0.210W/(m²·K).

W przypadku ścian o ryglach 254 mm udaje nam sie nawet osiągnąć lepszą jakość ociepleń. Istnieje tu możliwość zastosowania izolacji aż 290 mm, co pozwala osiągnąć wartość współczynnika U na poziomie równym 0.176 W/(m²·K).

  • Jak wygląda montaż takiej ściany?

Testy prowadzone na budynkach prototypowych wykazały, że system Arctic Walls jest prosty do zastosowania. Koszt budowy jest znacznie niższy niż w przypadku użycia paneli warstwowych. Wszystko odbywa się bez użycia dźwigu, a montaż nie nastręcza trudności ekipie budowlanej.

Cofnij