Read in english

Szarek Sp. z o.o.

Firma SZAREK rozpoczęła swoją działalność w 1989 roku. Obecnie to Firma z 24-letnią tradycją i dużym doświadczeniem zdobytym przy realizacji wielu inwestycji w kraju i za granicą, dzięki czemu może pochwalić się licznymi referencjami. Działalność Firmy SZAREK to szeroko pojęte usługi drogowe, hydrotechniczne oraz ogólnobudowlane - obsługa w zakresie całego proces inwestycyjnego począwszy od projektowania poprzez prowadzenie i wykonawstwo robót budowlanych. Firma posiada wykwalifikowaną kadrę kierowniczą z wieloletnim doświadczeniem oraz kilkudziesięcioosobowy zespół pracowników budowlanych.

Firma SZAREK posiada bogate doświadczenie w realizacji obiektów budownictwa przemysłowego o konstrukcji stalowej systemu ASTRON, w szczególności: • hal produkcyjnych, • hal magazynowych, • obiektów biurowych.

Read in official language

Szarek Sp. z o.o.

Szarek Company started its operations in 1989. Company has huge experience in realization of many investments in the country and abroad. Szarek offers road services, hydraulic engineering and general construction - service in the entire investment process from design through maintenance and construction works. The company has skilled management team with many years of experience and also a professional team of construction workers.

Szarek company has extensive experience in the implementation of steel buildings in Astron system: • production buildings, • warehouses, • office buildings.

Szarek Sp. z o.o.

ul Grottgera 47

33-300 Nowy Sącz

Poland

Phone: +48 184441438

Fax: +48 184441438

http://www.szarek.pl/

Google Map of Albany, NY