Read in english

Sezup Clima Sp. z o. o.

Od 2001 r., na podstawie podpisanej umowy partnerskiej firma Sezup-Clima zajmuje się wznoszeniem prefabrykowanych obiektów w technologii lekkiego szkieletu stalowego systemu ASTRON. Nabyte doświadczenie oraz posiadany potencjał kadrowy i wytwórczy pozwalają na realizację praktycznie każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego, niezależnie od jego wielkości i stopnia złożoności techniczno-organizacyjnej. Staramy się być firmą profesjonalną w każdym aspekcie swojej działalności, począwszy od wysokiego merytorycznego poziomu świadczonych usług, szeroko rozumianej rzetelności, kultury obsługi kontrahentów poprzez kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich wewnątrz firmy a na wypracowywaniu wzorcowych relacji z otoczeniem.

NASZYM CELEM JEST SPEŁNIENIE PAŃSTWA WYMAGAŃ • indywidualne projekty, • jakość potwierdzona certyfikatem EN ISO 9001, • precyzyjny harmonogram robót, • sztywny termin i gwarancja ceny, • optymalna przestrzeń użytkowa

Read in official language

Sezup Clima Sp. z o. o.

Sezup Clima is Astron Authorized Partner since 2001. Company specialized in erection of Astron buildings. Our experienced and skilled emplyees can prepare every investment project, regardless of its size and complexity. We try to be a professional in every aspect of your business.

Our goal is to meet customer needs. We offer: • Individual projects • ISO 9001 quality, • precise timetable of work, • fixed date and price guarantee, • optimum space

Sezup Clima Sp. z o. o.

ul Długosza 25

64-920 Piła

Poland

Phone: +48 67 213 28 86 ; + 48 67 352 05 62

Fax: +48 67 352 05 60

http://www.sezup.com.pl/

Google Map of Albany, NY