Read in english

SC Sagex Construct srl

Inca de la înființare, obiectivul nostru a fost și va rămâne acela de a asigura servicii de înaltă calitate, în conformitate cu cerințele clientului, cu prevederile legale și cu toate reglementările aplicabile. Suntem convinși că putem evolua doar utilizând la maxim toate resursele de care dispunem (umane și materiale) pentru ca, la final, să prezentăm lucrări de cea mai buna calitate.

Tipuri de lucrări executate: • Fundații și terasamente • Construcții civile • Construcții industriale pe structură de metal sau beton • Consolidări și renovări • Amenajări interioare • Drumuri, platforme, pardoseli

Read in official language

SC Sagex Construct srl

Our goal has been and will continue to be providing high quality services in accordance with costumer requirements and with all applicable laws and regulations. We are sure that we can grow only using all the resources we have (forcework and materials) for providing works at the highest quality.

Services: •Foundations • Civil buildiings • Industrial buildings: steel or concrete • Consolidation, renovation • Interior design • Roads, platforms, decking

SC Sagex Construct srl

str. Garii, nr. 11, Mogosoaia

 Ilfov

Romania

Phone: +40 726 328238

Fax: +40 726 863164

http://www.sagex.ro

Google Map of Albany, NY