Read in english

Oz-Bud PB-U Sp. z o.o.

Firma OZ-BUD proponuje usługi w zakresie szeroko rozumianych robót budowlanych zarówno inwestycyjnych jak i remontowych. OZ-BUD działa na rynku od 1991 roku. Posiadamy wszelkie uprawnienia w zakresie wykonawstwa robót budowlanych, instalacyjnych oraz elektrycznych jak również uprawnienia w zakresie wykonywania robót budowlanych na obiektach zabytkowych. Dynamicznie rozwijającym się działem firmy jest generalne wykonawstwo hal stalowych w systemie ASTRON wraz z kompleksowym projektowaniem inwestycji. Zatrudniona fachowa kadra inżynieryjna oraz specjalistyczne brygady gwarantują wysoką jakość i szybką realizację podjętych prac. Służymy również fachowym - technicznym doradztwem przy prowadzonych robotach.

Nasza oferta obejmuje: • obiekty przemysłowe, • remonty kapitalne, • renowacje zabytków, • roboty dekarskie, • sprzedaż mieszkań

Read in official language

Oz-Bud PB-U Sp. z o.o.

The OZ-BUD company offers universally understood building services, both investment and repair. OZ-BUD has been on the market since 1991. In that time it has conducted a number of big investments in Wroclaw and also in the Lower Silesia. We fulfill all the requirements concerning building, installation and electrical works, as well as the requirements for performing building works on monumental structures. Dynamically developing department of the company is performing of steel halls in ASTRON system, with a comprehensive plan of investment. Professionalism and reliability of OZBUD company were also noticed on the international arena and were awarded the first price for Building of the Tear 2005 in Europe made in ASTRON system. Expert engineering personnel and specialistic brigades that we employ, ensure excellent quality and fast finish of started works. We also offer expert technical advices concerning works that are carried out.

Our offer includes: • industrial facilities, • overhauls, • renovation of monuments, • roofing work, • sale of flats

Oz-Bud PB-U Sp. z o.o.

ul Fabryczna 20

53-609 Wrocław

Poland

Phone: +48 71 354 4326

Fax: +48 71 354 4328

http://www.ozbud.com.pl