Read in english

Osička stavební firma s.r.o.

Působíme na trhu již od května roku 1999. Renomé jsme si získali zpočátku zvláště specializovanými stavebními pracemi ve vinařství – stavby vinných sklepů, vináren, vinoték a vinných archívů. Původní zaměření na regionální potřeby však přerostlo v celorepublikovou působnost a rozšíření portfolia služeb. V současné chvíli můžeme klientům nabídnout vysokou míru soběstačnosti služeb. Provádíme stavby a rekonstrukce rodinných domů, občanských a průmyslových staveb, hal a vinných sklepů a také zajištujeme každému zákazníkovi individuální projektovou dokumentaci spolu s kompletní inženýrskou činností při výstavbě. Samozřejmostí je dodávka tzv. na klíč, od projektu až po vlastní stavbu, zařízení interiérů a kolaudační řízení. Při své stavební činnosti klademe největší důraz na vzornou kvalitu prací a splnění stanovených termínů, zavádění nových progresivních technologií a materiálů. Na základě úzké spolupráce s investorem se tak snažíme o splnění veškerých požadavků jím kladených. Naše společnost má od svého vzniku jediného vlastníka, který se významně podílí na pracovních a rozhodovacích procesech ve firmě. Disponujeme certifikáty systému jakosti – ISO 9001, systému pojednávajícím o environmentálním managementu – ISO 14001 a systému ochrany zdraví a bezpečnosti práce – ISO 18001. Využijete-li služeb společnosti, přiřadíte se k desítkám spokojených zákazníků, kteří využívají kvalitní služby a profesionální přístup společnosti Osička stavební firma s.r.o.

Nabízíme:
• Vinárny, sklepy, archívy
• Novostavby a rekonstrukce
• Projekty interiérů a exteriérů
• Průmyslové stavby

Read in official language

Osička stavební firma s.r.o.

Our reputation we have was initially thanks to our experiences with specialized construction work in the winery - construction of wine cellars, wine bars, wine shops and wine archives. Our initial focus on regional needs grew into a nationwide scope and we expanded portfolio of our services. At the moment we offer clients professional services. We provide construction and reconstruction of buildings, civil and industrial buildings, sheds and cellars. We ensure that each individual customer gets design documentation along with complete engineering services during construction. We focus on extraordinary quality of our services and we meet deadlines. Our company introduces new progressive technologies and materials. On the basis of close cooperation with the client we try to meet all the requirements it imposed. We have a quality system certificates - ISO 9001 system, dealing with environmental management - ISO 14001 and a system of health and safety at work - ISO 18,001.

We offer: • Wine bars, wine cellars, archives • New buildings and renovation • Projects of interiors and exteriors • Industrial buildings

Osička stavební firma s.r.o.

Velké Bílovice

CZ-691 02 Velké Bilovice

Czech Republic

http://www.stavby-vinarny.cz/

Google Map of Albany, NY