Read in english

MHRČ spol. s r.o.

Spoločnosť MHRČ spol. s r.o. pôsobí na trhu od roku 1996, pričom od svojho založenia prešla profiláciou, ktorá vyústila do terajšieho vedenia. Hlavnou činnosťou firmy sú práce v inžinierskom, priemyselnom a pozemnom staviteľstve, búracie práce, zakladanie stavieb na pilotách, občianske a bytové stavby a dopravné služby. Od roku 2003 prevádzkuje vlastný lom v časti Banská Bystrica- Iliaš, kde sa venuje dobývaniu ložísk, výrobe kameniva a uloženiu odpadov typu „O“. Pri príprave a realizácii stavieb využíva vlastné mechanizačné prostriedky a zariadenia, inžinierske riešenia, štúdie, ako aj ekonomické informácie a oceňovanie stavebných prác. V súčasnosti firma doplnila svoje portfólio, keď sa stala výhradným zástupcom švédskej oceliarskej spoločnosti LINDAB-Buildings.Firma ponúka prostredníctvom konateľa, ako aj stáleho jadra spoločnosti viac než štvrť storočné skúsenosti v oblasti stavebníctva. Odborne spôsobilý kolektív Vám prináša vysokú kvalitu prevedenia prác s výborným pomerom kvality a ceny. Zakladáme si na dôvere, korektných vzťahoch a v neposlednom rade na spokojnosti nášho zákazníka. 

Naše služby: • Výstavba budov • Výroba kameniva a uloženie ostatných odpadov • Oceľové konštrukcie a montované haly

Read in official language

MHRČ spol. s r.o.

The main activities of the company are industrial and building construction, demolition, foundation of buildings on piles, civil and residential construction and transport services. For preparation and erection of construction company uses its own means of mechanization and equipment, engineering solutions, studies, as well as economic information and valuation of works. Company added to its portfolio steel buildings when it became the exclusive representative of Astron. Professionally qualified team brings you high quality of design work with an excellent quality-price ratio. We pride ourselves on trust, correct relations, and not least to the satisfaction of our customers.

We offer following services • Construction of buildings • Production of aggregates • Steel construction and steel buildings

MHRČ spol. s r.o.

Medený Hámor 11

97 400 Banská Bystrica

Slovakia

Phone: +421 484 152 365

Fax: +421 484 125 221

http://www.mhrc.sk/

Google Map of Albany, NY