Read in english

L.S.P. Zlin spol. s.r.o.

L. S. P. ZLIN spol. s.r.o - specialisté na výstavbu halových objektů Společnost L. S. P. Zlín spol. s r.o byla založena v roce 2000. Od svého vzniku se orientujeme na dodávku a montáž průmyslových, výrobních, sportovních a skladových hal. Každoroční bilancování svědčí o tom, že svou práci zvládáme čím dál lépe, což mimo jiné dokazuje i stále rostoucí počet našich spokojených zákazníků. Úspěchu v oboru dosahujeme nejen díky kvalifikovanému personálnímu obsazení, ale rovněž díky vybavení nejnovějším projekčním a konstrukčním softwarem. Jsme schopni našim partnerům nabídnout realizaci ocelových hal od návrhu až po montáž ocelových konstrukcí a systémů opláštění vč. výplní otvorů – světlíků, vrat, dveří, oken, prosvětlovacích prvků a okapového systému. Při realizaci zakázky se snažíme vyjít vstříc požadavkům zákazníka. V případě potřeby jsme jej schopni provést všemi úskalími, které se mohou v průběhu provádění díla objevit a které jsme samozřejmě připraveni jako kvalifikovaná firma zvládnout.

Výhody: • kvalifikované personální obsazení • nejnovější projekční a konstrukční software • realizace ocelových hal od návrhu až po montáž ocelových konstrukcí a systémů opláštění vč. výplní otvorů

Read in official language

L.S.P. Zlin spol. s.r.o.

L. S. P. ZLIN spol. Ltd. - specialists in the construction of steel buildings Company L. S. P. was founded in year 2000. We focus on the supply and erection of industrial, manufacturing, warehouses and sports halls. We try every day to manage our work better, which can be seen by the ever increasing number of our satisfied customers. Success is achieved not only through qualified staff, but also thanks to the latest equipment and design software. We are able to offer our partners realization of steel buildings from design to erection of steel structure and cladding system including fillings - lights, gates, doors, windows, light elements and gutter system.

Advantages of cooperation • qualified staffing • latest design and engineering software • turnkey realization of steel buildings

L.S.P. Zlin spol. s.r.o.

Náměstí práce 2512

CZ-76001 Zlín

Czech Republic

Phone: +420 577 011 731

Fax: +420 577 011 731

http://www.lsp.cz/

Google Map of Albany, NY