Read in english

Krzysztof Dąbrowski

Firma Krzysztof Dąbrowski jest Autoryzowanym Przedstawicielem Astron od 2013r. Firma zajmuje się kompleksową realizacją budynków stalowych o różnym przeznaczeniu: magazynowym, handlowym, logistycznym, produkcyjnym.

•Usługa zaprojektuj i wybuduj,
•Profesjonalna obsługa,
•Najwyższa jakość,
•Szybki montaż

Read in official language

Krzysztof Dąbrowski

Krzysztof Dąbrowski is Astron Authorized Partner since 2013. Company builds steel buildings for various purposes: industrial, commercial, warehouse, logistics.

• Design and build, • Professional service, •Highest quality, • Fast assembly

Krzysztof Dąbrowski

ul Leśna 20A

72-500 Międzyzdroje

Poland

Phone: +48 78 8471984

Fax: +48 606 137711

http://www.krzysztof-dabrowski.pl/

Google Map of Albany, NY