Read in english

KONSTRUKT s.r.o.

Jsme firma zabývající se výstavbou ocelových hal. Máme vlastní zaměstnance, se kterými halu navrhneme, vyprojektujeme, zajistíme stavební povolení, postavíme a dovedeme ke kladné kolaudaci. Od roku 1997 jsme stavebním partnerem firmy ASTRON, která haly vyrábí a dodává po celém světě. Naše firma se zaměřuje na působení po celé České republice a staví haly pro veškeré využití, jako je administrativa, sklady, výroba, tělocvičny, zimní stadiony a jiné. Výhodou hal Astron je variabilita a rychlost realizace. Tak zaručíme rychlé užívání objektu investorem a tím návratnost investice vložené do projektu při zachování nejvyšší kvality. Návrhy konstrukcí včetně cenových nabídek provádíme zdarma na základě zaslaných podkladů.

Naše společnost nabízí tyto výhody: 1. rychlá příprava díky kvalifikovaným inženýrům provádějícím statický výpočet a výrobní dokumentaci 2. rychlá výroba díky nejmodernějším výrobním technologiím 3. rychlá a jednoduchá výstavba dle montážní dokumentace prováděná vlastními vyškolenými montéry

Read in official language

KONSTRUKT s.r.o.

Our company is engaged in the construction of steel buildings. We have our own staff who prepares the buidling design, arranges building permits and does all the finishing works for positive final inspection. Since 1997, we are building a partner of ASTRON buildings that manufactures and supplies worldwide. Our company focuses on region of the Czech Republic and offers buildings for all uses, such as administration, warehouses, manufacturing, sports buildings, ice rink and other. The advantage of Astron buildings are flexibility and speed of execution. This enables building investor very short interruption and fast return of investment in the project while maintaining the highest quality.

Our company offers following advantages: 1. fast preparation thanks to qualified engineers performing static analysis and production documentation 2. fast production thanks to the most advanced manufacturing technologies 3. quick and easy assembly of structure according to documentation by our own trained assemblers

KONSTRUKT s.r.o.

Pražská Třída 800

CZ-50004 Hradec Králové

Czech Republic

Phone: +420 603 244 272

http://www.konstrukthk.cz

Google Map of Albany, NY