Read in english

Jawor Sp. z o.o.

„JAWOR” Sp. z o.o. powstała w lutym 2002 roku. Przedmiotem działalności firmy jest kompleksowe wykonawstwo inwestycji budowlanych w zakresie budownictwa użyteczności publicznej, przemysłowego, mieszkaniowego, drogowego oraz sportowego. Prowadzimy działania wykonawcze i koordynujące związane z całością przebiegu zleconej nam inwestycji lub określonego zakresu robót. Naszym standardem jest najwyższa jakość i terminowość wykonywanych prac a także satysfakcja Inwestora. Dysponujemy kadrą kierowników robót, majstrów budowlanych oraz pracowników z wieloletnim doświadczeniem budowlanym. Stawiamy na rozwój poprzez stopniowe podejmowanie coraz ambitniejszych kontraktów jednocześnie dążąc do udoskonalenia jakości naszych usług.

Budujemy: • budynki użyteczności publicznej, • obiekty przemsyłowe, • budynki mieszkalne, • hale sportowe

Read in official language

Jawor Sp. z o.o.

JAWOR Sp. z o o. was established in February 2002. The Company's business is construction investment of industrial, residential and sports buildings. Our standard is to provide the highest quality service which brings satisfaction to investor. Our emplyeess has long expirinience in construiction.

We build: • public buildings, • industrial facilities, • residential buildings, • sports halls

Jawor Sp. z o.o.

Ul Chrobrego 121

87-100 Toruń

Poland

Phone: +48 60 84 15 123

http://www.jaworspzoo.pl/

Google Map of Albany, NY