Read in english

HORNEX a.s.

Ponúkame Vám komplexný súbor služieb spojených s výstavbou. Ako špecialista na pozemné stavby máme bohaté skúsenosti s realizáciou širokého spektra administratívnych, obchodných, výrobných, skladových a bytových objektov, ale tiež úzko špecializovaných, ako napr. dátových centier, kultúrnych, vzdelávacích alebo športových stavieb. Patríme medzi lídrov v oblasti rekonštrukcií budov, najmä historických a pamiatkovo chránených, s bohatou referenčnou bázou, ktorá Vás presvedčí, že sme ten správny partner pri realizácii projektu vyžadujúceho starostlivý prístup, vysokú komplexnosť dokončenosti na tej najvyššej remeselnej a technologickej úrovni. Pre segment výrobných, skladových a športových stavieb ponúkame od roku 2001 aj ekonomicky efektívne a na mieru šité riešenia založené na montovaných oceľových halách ASTRON, vhodných pre široký okruh využitia. Je to komplexný, zákaznícky orientovaný program - od prípravy projektovej dokumentácie až po samotnú realizáciu haly v extrémne krátkych realizačných lehotách.

Profesionálne a kompetentne Vám vieme ponúknuť: • služby generálneho dodávateľa, • realizáciu stavieb spôsobom "Design&Build (Naprojektuj a postav)", • realizáciu železobetónových a oceľových nosných konštrukcií, • projektovú a inžiniersku činnosť.

Read in official language

HORNEX a.s.

We offer all services connected with buildings. We are a specialist in building construction and we are experienced with realisation of administrative buildings, manufacturing buildings, warehouses as well as datacenter buildings, schools and sports buildings. We are leader in building reconstruction, including historically protected buildings. Our long list of referential buildings will persuade you, that we are the right partner for realisation of your project. Pre segment výrobných, skladových a športových stavieb ponúkame od roku 2001 aj ekonomicky efektívne a na mieru šité riešenia založené na montovaných oceľových halách ASTRON, vhodných pre široký okruh využitia. Je to komplexný, zákaznícky orientovaný program - od prípravy projektovej dokumentácie až po samotnú realizáciu haly v extrémne krátkych realizačných lehotách.

Our professional service include: • services of general contractor • realisation of buildings "Design&Build (Naprojektuj a postav)", • erection of reinforced concrete and steel structures • design and engineering

HORNEX a.s.

Agátová 4D

SK-84101 Bratislava

Slovakia

Phone: +421 264 46 13 50

Fax: 264 46 13 65

http://www.hornex.sk/

Google Map of Albany, NY