Read in english

HALSTAL Sp. z o.o.

Firma Halstal Sp. z o.o. powstała w roku 2007. Dysponuje ogromnym doświadczeniem w budowaniu budynków w konstrukcji stalowej Astron. Pozwala to na realizowanie obiektów na wysokim poziomie technicznym i wysokiej jakości. Współpracujemy z grupą doświadczonych podwykonawców i w związku z tym możemy zaproponować realizacje przedsięwzięć inwestycyjnych w sposób kompleksowy i profesjonalny. Współpraca z architektami umożliwia wypracowanie rozwiązań funkcjonalnych w optymalny sposób. Naszą dewizą jest najwyższa dbałość o jakość, od wstępnych rozmów do ukończenia inwestycji.

We współpracy ze sprawdzonymi i godnymi zaufania partnerami prowadzimy prace w zakresie: • hal stalowych, • fundamentów, • posadzek, • robót ziemnych, • wykończeniowych robót budowlanych, • robót drogowych, • projektów koncepcyjnych, •dokumentacji architektoniczno-budowlanej.

Read in official language

HALSTAL Sp. z o.o.

Halstal Sp. z o o. was founded in 2007. It has big experience in building steel construcions in Astron system. This allows to provide buildings at a high technical level and high quality. We work with a group of experienced subcontractors and therefore we can offer comprehensive and professional service. Cooperation with architects allows us to develop functional solutions in an optimal way. Our motto is the highest commitment to quality, from initial discussions to finalize projects

In cooperation with proven and reliable partners we are working on: • steel construction • foundations, • floors, • earthworks • finishing works, • road construction • conceptual design, • architectural and building documentation.

HALSTAL Sp. z o.o.

ul Kożuchowska 20 c

65-364 Zielona Góra

Poland

Phone: +48 68 32 03 914

Fax: +48 50 62 40 544

http://www.halstal.pl

Google Map of Albany, NY