Read in english

FHU MULTI PROJEKT Sp. z o.o. Sp.k.

FHU Multi Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. skupia swoją działalność na kompleksowym opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu pod "klucz" obiektów kubaturowych głównie magazynowo-produkcyjnych, biurowych, rolnych i dla wszelkich gałęzi przemysłu z wykorzystaniem konstrukcji stalowych ASTRON. Spółka realizując od ponad 10 lat z powodzeniem szereg inwestycji może pochwalić się licznymi referencjami. Fakt ten w połączeniu z bardzo dobrą jakością oferowanych produktów, a także atrakcyjnymi cenami oraz terminem wykonania znajduje swoje odbicie w już posiadanym portfelu zamówień na przyszły rok.

Oferujemy: • indywidualne potraktowanie Państwa projektu hal stalowych, • bezpośrednią współpracę dealera ASTRON, architekta i inwestora, • kompletne rozwiązanie techniczne z jednego źródła, •z najomość lokalnych przepisów i zaleceń nadzoru budowlanego, • rozpiętość do 100 m bez podpór.

Read in official language

FHU MULTI PROJEKT Sp. z o.o. Sp.k.

FHU Multi Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. is focused on the complex project documentation and full execution of big objects such as magazine, production buildings, office buildings, farm buildings and for every branch of industry using an ASTRON steel construction. Our company is realizing projects for more than 10 years and it has many references . We can offer you very high quality of our products, the short deadlines and also competitive prices. That is why we have so many orders for the following year.

Our international experience and resources, in alliance with the ability of a local building expert, the ASTRON Builder, offers you: •local knowledge, •professional cooperation between architect, investor and Astron, •a turnkey solution, •one source supply, •conformity with all local standards, codes of practice and regulations, •guarantee of fixed deadlines and prices, •clear spans from 10 m to 100 m, without internal columns,

FHU MULTI PROJEKT Sp. z o.o. Sp.k.

Mazowiecka 13B

70-526 Szczecin

Poland

Phone: +48 91 48 31 100

Fax: +448 91 48 35 780

http://www.hale-multiprojekt.pl

Google Map of Albany, NY