Střešní systémy

LMR600

Střešní systém LMR600 

LMR600 se skládá z 600 mm širokých válcovaných panelů s 50 mm výškou vlny. Jednotlivé panely střechy jsou spolu spojeny dvojnásobně zahnutým falcem a prvky kotvící střechu k nosné konstrukci jsou skryté v něm. Na celé střeše se tak nenachází jediný vrut, který by představoval budoucí zranitelné místo. Dešťová voda či tající sníh nemá žádné otvory, kterými by pronikl do opláštění střechy.

Podívejte se na video Astron LMR600 high-tech roof

Výhody

 • Distanční držáky umožňují volné prodloužení a zkrácení, což zamezuje pnutí střešního systému
 • Dlouhá životnost, vysoká odolnost proti vlhku
 • Postranní přesahy formovány na stavbě speciální ohýbačkou, dvojnásobný ohyb 360°
 • Panel je propojen se sekundární konstrukcí speciálními distančními držáky a konec je zarolován do spoje
 • Po zarolování tvoří spoj střechy kovovou monolitickou membránu
 • Tepelné mosty redukovány do spojů

Technická specifikace

 • LMR600 se skládá z 600 mm širokých válcovaných panelů s 50 mm výškou vlny
 • Volná dilatace v kluzných spojích zabraňuje pnutí střešní konstrukce
 • Plocha panelu má příčné žlábky které zvyšují tuhost panelu při přecházení střechy
 • Panely se vyrábějí z vysoce pevné oceli s nominální šířkou Aluzinku 0.66mm
 • Falcovaný spoj

Příslušenství

Tři efektivní systémy

alt new
 • Tento systém je cenově nejvýhodnější 
 • Izolace je zhotovena z jemné skelné vaty, zajišťuje dobrou akustickou izolací
 • Střecha je dostupná s Izoblokem pro navýšení tloušťky izolace což dá celkově vyšší tepelnou izolaci a zamezí tepelným mostům
Izolace (mm) 40 60+ 80+ 100+ 120+
Hodnota U W/(m²∙K)* 0.96 0.67 0.57 0.51 0.50
* Hodnoty U jsou garantovány pro smontovaný produkt, je-li zachována nominální tloušťka izolace uprostřed vaznice 1500 mm a nebo více. // += s izoblokem

Standardní barvy

 • #AZA

 • Tento systém nabízí dokonalou tepelnou izolaci a navíc kontrolu kondenzace redukcí tepelných mostů na minimum. Rovněž zamezuje místnímu stlačení izolace na částech sekundární konstrukce. 
 • Navyšuje tloušťku izolace díky můstku.
Izolace (mm) 140 160 200
Hodnota U W/(m²∙K)* 0.29 0.27 0.25
* Hodnoty U jsou garantovány pro smontovaný produkt, je-li zachována nominální tloušťka izolace uprostřed vaznice 1500 mm a nebo více. // += s izoblokem

Standardní barvy

 • #AZA

 • Nabízí nejlepší možnou izolaci až do 200mm
 • Zahrnuje všechny výhody řešení s můstkem
 • Má estetický vzhled díky vnitřnímu panelu, který působí jako parozábrana s nejlepší požární odolností
 • Volitelný akustický panel zvyšuje absorpci hluku.
 • Vynikající řešení pro budovy s relativně vysokou vnitřní vlhkostí 
Izolace (mm) 120 140 160 200 260
Hodnota U W/(m²∙K) 0.33 0.29 0.25 0.20 0.17
* Hodnoty U jsou garantovány pro smontovaný produkt, je-li zachována nominální tloušťka izolace uprostřed vaznice 1500 mm a nebo více. // += s izoblokem

Standardní barvy

 • #AZA

Střešní systém LMR600 byl použit např. na těchto halách:

 • alt

  Překládková hala

  Novou překládkovou halu pro jsme postavili pro společnost Goodyear v jižní části německého Fürstenwalde. Stavbu provedl náš partner Matting GmbH &...

  Více informací
 • Výrobní hala pro kosmetický průmysl

  Kontrakt pro stavbu velké ocelové haly na předměstí Moskvy pochází od kosmetického giganta Oriflame ze Švédska. Poptávka po kvalitní kosmetice a...

  Více informací
 • Ocelová hala pro Geberit

  GEBERIT, evropský lídr ve výrobě sanitární techniky, se rozhodl pro optimalizaci svých výrobních kapacit v Evropě. Výsledkem je nová výrobní a...

  Více informací
 • Budova prádelny

  Novou halu prádelny jsme postavili v dobře zaběhnuté spolupráci Astron - Jonann Bott. Jedná se o stavební firmu, kde pracuje již sedmá generace...

  Více informací

Montáž

Obvyklá horizontální vzdálenost mezi vaznicemi je 1,5 metru. Sklon střechy se může měnit mezi 5 a 10%. Sklon může být redukován na minimálních 2,6% pokud nejsou přesahy a příslušenství.

Panely jsou upevněny do sekundární konstrukce pomocí speciálních distančních držáků, které vytvářejí trvalé mechanické spojení. Příruba střešní vaznice je předděrována pro zajištění správného zarovnání střešního pláště během montáže. Úchytka distančního držáku je zarolována dovnitř dvojitého falcu během falcování a tudíž toto upevnění do sekundární konstrukce umožňuje lineární roztahování a smršťování povrchu střechy.

 

Koncové uzávěry (pro překryvy a hřeben) mohou být zabudovány bez narušení celistvosti střechy. Ve výrobě předděrované panely se zářezy umožňují přeložení panelů a spojení pomocí dělícího plátu a ztužujícího pásu. Koncové uzávěry jsou šachovnicově uspořádány, aby se předešlo styku čtyř kusů v jednom místě.

V podstatě zde nejsou žádné upevňovací prvky, které by pronikaly skrz střešní povrch s výjimkou okapu, obruby a koncových uzávěrů.

 

Instruktážní videa

1. Oplechování žlabu ve vnitřní vrstvě střešního pláště

• Umístění a upevnění dolní části žlabu včetně těsnící pásky a sešívacích šroubů • Upevnění podpor žlabu do sekundární konstrukce • Instalace prvků dolní části žlabu a jejich upevnění • Provedení překrytí pomocí těsnící pásky a sešívacích šroubů

Video: Oplechování žlabu ve vnitřní vrstvě střešního pláště
12345678910111213141516
 • Instruktážní videa dokumentují jednotlivé kroky montáže střešního systému LMR600.
 • Tato instruktážní videa prezentují, jak správně smontovat jednotlivé prvky střešního systému LMR600.
 • Berte prosím na vědomí, že tato videa nenahrazují školení, kterého se montážníci účastní osobně.
 • Ocelové haly Astron mohou montovat pouze certifikovaní montážníci.
 • Při práci dbejte na zajištění bezpečnostních předpisů.