Mezipatra

Inodek

Systém Inodek 

Mezipatra jsou důležitým prvkem mnoha průmyslových a komerčně/obchodních budov, v obou případech musejí vyhovovat požadavkům moderního skladování a skladovacím technikám, a zároveň musí maximalizovat efektivnost umístění strojů a výrobních toků.

Systém podlahových nosníků Inodek je založen na ocelových rámech, který nabízí veškeré výhody štíhlé konstrukce podlahy s tím, že vylučuje nevýhody viditelného spodního nosníku.

Výhody

  • Dodávka budovy i mezipater z jednoho zdroje
  • Integrovaný vzhled mezipatra budovy
  • Maximální využití prostoru budovy
  • Redukovaná doba výstavby: montáž budovy i mezipatra na místě
  • Garantovaná kvalita použitím prefabrikovaných elementů z oceli či betonu

Technické parametry

  • Systémové a předem vyrobené elementy
  • Rychlá výstavba
  • Rozpětí do 7.5m
  • Jednoduše dosažitelná protipožární ochrana, chráněna musí být pouze spodní příruba
  • Bez podhledových nosníků, není třeba údržby