Mezipatra

Multidek

Systém Multidek 

Mezipatra jsou důležitým prvkem mnoha průmyslových a komerčně/obchodních budov, v obou případech musejí vyhovovat požadavkům moderního skladování a skladovacím technikám, a zároveň musí maximalizovat efektivnost umístění strojů a výrobních toků.

Systém Multidek je řešení, kdy beton je odlíván na ztracené kovové bednění, které umožňuje jeho spojitou aplikaci a optimalizuje vzhled sekcí pro redukci váhy a ceny.

 

 

 

Výhody

  • Dodávka budovy i mezipater z jednoho zdroje
  • Integrovaný vzhled mezipatra do budovy
  • Maximální využití prostoru budovy
  • Redukovaná doba výstavby: montáž budovy i mezipatra na místě
  • Garantovaná kvalita použitím prefabrikovaných elementů v oceli či betonu

Technické parametry

  • Maximální flexibilita umístění a velikosti otvorů, dokonce i po zkompletování mezipatra
  • Rozpětí nosníků Multidek až 9 m
  • Obvyklý rozestup podlahových nosníků je 3 m