Mezipatra

Monodek

Systém Monodek

Mezipatra jsou důležitou součástí mnoha průmyslových a komerčně/obchodních budov. V obou případech musí vyhovovat požadavkům moderního skladování a skladovacím technikám, a zároveň musí maximalizovat efektivnost umístění strojů a výrobních toků.

Monodek je podlahový systém, kdy se duté desky z předepnutého betonu pokládají přímo na horní přírubu válcovaného profilu, který zůstává viditelný. Nosníky jsou navrženy tak, aby vyhovovaly prefabrikovaným betonovým panelům.

Výhody

  • Dodávka budovy i mezipater z jednoho zdroje
  • Integrovaný vzhled mezipatra budovy
  • Maximální využití prostoru budovy
  • Redukovaná doba výstavby: montáž budovy i mezipatra na místě
  • Garantovaná kvalita použitím prefabrikovaných elementů z oceli či betonu

Technické parametry

  • Rozpětí mezi 5 a 9 m
  • Rychlá a jednoduchá montáž
  • Ekonomická stavba