Hala Astron od A do Z

Proces "Astronizace"

Proces "Astronizace"

Jakmile si vyberete jeden z dříve zmiňovaných nabízených konceptů, váš dodavatel řešení Astron vám zprostředkuje množství dalších podkladů – půdorysy, řezy, bokorysy, 3D vizualizace a také návrhy rozmístění oken a vikýřů pro zajištění efektivního přirozeného osvětlení interiéru stavby (dostatečně přirozené osvětlení pomáhá šetřit náklady na provoz), stejně jako energetický štítek budovy podle současné evropské legislativy. Přirozeně dostanete individuální cenové kalkulace pro různé varianty v závislosti na použitých střešních a stěnových systémech, stejně jako na různých doplňcích, které eventuálně budete chtít využít.

Závěrem si odsouhlasíte konečnou a závaznou specifikaci pro svoji stavbu, zahrnující rozměry, typ rámové konstrukce, stěnový a střešní systém a doplňky. V tom okamžiku jsme schopni stavbu nacenit a garantovat dodržení stanoveného finančního rozpočtu. Na tato čísla se můžete spolehnout a věnovat se dalším potřebným záležitostem kolem svého projektu.

 

Tato „Astronizace“, jak pracovně proces nazýváme, je možná jen díky speciálnímu software jménem Cyprion. Tento program (nebo spíš programy, neboť Cyprion zahrnuje více aplikací) umožňuje partnerům Astron vytvořit nekonečné množství návrhů staveb spolu s:

 

  • 3D a 2D vizualizacemi (AutoCAD, 3Dmax, exporty pro MS Office)
  • Kalkulací počtu nákladních aut potřebných pro přepravu dílů
  • Kalkulací hodin lidské práce a práce jeřábu, potřebných na provedení stavby
  • Přenášení zátěže budovy na základy
  • Efektivitu přirozeného osvětlení pro danou konfiguraci budovy (při určitém počtu oken a vikýřů)
  • Energetickou efektivitu stavby
  • Celkové náklady na provedení stavby, které zahrnují: primární a sekundární konstrukci, stěny, střešní systém a doplňky, stejně jako všechen potřebný spojovací materiál