Hala Astron od A do Z

Cena ocelové montované haly

Kolik bude montovaná hala stát?

Celkové náklady na novou halu nejsou omezeny jen na přímé náklady spojené s její stavbou, ale zahrnují i nepřímé náklady na její provoz v průběhu její životnosti. Je důležité podotknout, že nízké provozní náklady jsou klíčovou výhodou pro zákazníky společnosti Astron.

Věděli jste, že náklady na provedení stavby tvoří z celkových nákladů na provoz objektu jen malou část? U typických průmyslových staveb se za dobu jejich životnosti počítá jen asi s 20 – 30 %, které stojí návrh a realizace stavby, zbytek jsou provozní náklady a údržba, do kterých se počítají náklady na provoz a údržbu technologií a samozřejmě veškeré vytápění, větrání, klimatizace a osvětlení.

V krátkodobém horizontu může investor cenu budovy posuzovat podle pořizovacích nákladů, měl by ale posuzovat náklady rozložené na celé období životnosti, po zahrnutí nákladů na provoz a údržbu. Astron svým zákazníkům umožňuje najít nejefektivnější a nejekonomičtější řešení. Posouzení provozních nákladů by se mělo stát součástí rozhodovacího procesu již při návrhu a provádění konstrukce.

V Astronu vyvíjíme inovativní řešení, které slouží zákazníkům nejen v okamžiku pořízení, ale během celé předpokládané životnosti budov. Snižování nákladů spojené s využitím úsporných a efektivních technologií jsou základem naší strategie. Naším cílem je najít našim klientům nejlepší kompromis mezi pořizovací cenou a úsporným provozem, aby dostali celkově efektivní budovu.

S našimi výkonnými softwarovými nástroji, jako jsou Cy-nergy, DIAL a Cyprion, zvládneme kalkulovat a optimalizovat opravdové náklady spojené s novou stavbou, a odhalit potenciální příležitosti k úsporám po celou životnost haly. Spočítáme například, jestli se zvýšení hodnoty tepelné izolace zaplatí na nižších nákladech, nebo bude ekonomičtější zvolit méně silné zateplení . Investice do úsporně fungujících staveb mají vysokou návratnost. Čím úspornější variantu zvolíte, tím více ušetříte v dlouhém časovém horizontu.